K zajímavým otázkám, které souvisejí nejen s financemi, ale také s genderovou tématikou, patří problematika nerovnosti platů u mužů a žen – jak v ČR, tak i v ostatních zemích jsou totiž zřetelné rozdíly v odměnách pro obě pohlaví. Muži často za stejnou práci dostávají vyšší platy než ženy, které jsou tak znevýhodněné, což má negativní dopady na jejich celkovou životní úroveň.

Platová nerovnost v Česku a Equal Pay Day

Rozdíly v platech přetrvávají u nás i v cizině

Rozdílné odměňování mužů a žen zůstává tématem nejen v České republice, ale v podstatě v celé Evropě. Podle srovnávacích studií, zaměřených na otázku platové nerovnosti, jsou rozdílné mzdy ve všech zemích Evropské unie a ČR je v tomto směru bohužel jednou z těch, kde jsou rozdíly největší (např. podle Eurostatu bylo v tomto ohledu Česko v roce 2015 hned druhé za Estonskem). Velké rozdíly byly i v Německu, Rakousku, Slovensku nebo Velké Británii, naopak nejmenší platová nerovnost byla zaznamenána v Itálii, Lucembursku a Rumunsku. Diference ale není pouze otázkou samotné země, roli zde hraje i konkrétní druh povolání, případně i některé jiné aspekty (jako je např. konkrétní region, věk, vzdělání nebo třeba kolektivní smlouva).

V některých odvětvích je nerovnost ve výplatách extrémní

Statistici se zaměřili i na nerovnost v platech podle jednotlivých profesí a dospěli k zajímavým závěrům. Největší nerovnost ve výplatách mají pracovníci ve finančním sektoru – tam jsou rozdíly skutečně obrovské a podle studií dosahuje v tomto oboru míra GPG (Gender Pay Gap) až 50 %. Značné rozdíly jsou ale i v dalších oborech, zejména v oblasti informačních a komunikačních činností nebo ve zdravotní a sociální péči. Naopak minimální rozdíly jsou např. v dopravě a skladování, administrativě, zásobování vodou nebo práci s odpady.

Akce Equal Pay Day probíhá po celém světě

Po celém světě probíhá pravidelně každý rok akce s názvem Equal Pay Day (v češtině Den rovnosti odměňování). Podobně jako se u nás každoročně vyhlašuje Den daňové svobody (neboli den, k jehož datu už lidí vydělávají peníze sami pro sebe a ne pro stát), který vypočítává Liberální institut a letos vyšel na 22.května, Den rovnosti odměňování vychází každý rok na březen a ukazuje tak, že ženy v průměru musejí pracovat o tři měsíce déle než muži, aby dosáhli na stejnou finanční odměnu.

Cílem konferencí Equal Pay Day je především upozornit na platovou nerovnost a podpořit ženy v tom, aby měly větší ekonomickou nezávislost a lepší životní úroveň, dále pak vyvolat celospolečenskou diskusi na toto téma a informovat o něm širokou veřejnost. Symbolem akce je červená taška, peněženka či kabelka (červená barva totiž v účetnictví znamená ztrátu).

V Česku se každoročně koná pravidelná konference

V souvislosti se dnem rovnosti odměňování probíhají po celém světě různé doprovodné akce, jež se touto problematikou hlouběji zabývají. U nás se jedná o konferenci a mentoring, kterých se účastní celá řada slavných osobností z domácí i zahraniční scény (v roce 2018 k řečníkům patřili např. oblíbený televizní moderátor Rey Koranteng nebo vítězka Miss World Taťána Brzobohatá). Letos se tyto akce konaly 13. a 14.dubna, pro rok 2019 byl termín Equal Pay Day určen na 29. a 30. března. Pokud by vás zajímalo více podrobnějších informací o tomto tématu, můžete se podívat na webové stránky www.equalpayday.cz, kde najdete kompletní informace pohromadě na jednom místě. Dalším zajímavým zdrojem informací je analýza Ministerstva práce a sociálních věcí (https://drive.google.com/file/d/0B5WpVe4ycEkST3JQS3U5dFhYWjg/view), kde je vše rozepsáno velmi podrobně včetně spousty grafů a dalších zajímavostí a statistik.

Hodnocení kategorie 4.5
Platová nerovnost v Česku a Equal Pay Day hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 29 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 17. 8. 2018. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

8000000
Výše půjčky 100 000 Kč - 8 000 000 Kč
Úrok od 9,69 %
Splatnost 1 – 20 let

Doporučujeme

Diskuze