Zlomenina nohy bolí a hojí se úplně stejně bez ohledu na to, zda k ní došlo při nehodě na cestě domů z dovolené nebo při služební cestě. Neexistuje žádný důvod, aby bylo odškodnění v případě pracovního úrazu nižší. Přesto tomu tak je.

Za pracovní úraz náleží méně peněz Jak získat vyšší odškodnění

Hodnota jednoho bodu u náhrady za bolest a náhrady za ztížení společenského uplatnění je u pracovních úrazů stanovena na pevné částce. Naproti tomu stanovení odškodnění podle občanskoprávních předpisů se odráží od každoročního nárůstu průměrné mzdy a hodnota jednoho bodu pravidelně roste.

Hodnota jednoho bodu se u pracovních úrazů nezvyšuje

Jednotlivé druhy poškození zdraví při plnění pracovních úkolů jsou hodnoceny. Počet bodů za dané zranění se odvíjí od závažnosti úrazu, jeho následků a vlivu na soukromý i pracovní život poškozeného (tzv. ztížení společenského uplatnění).

V bodech se hodnotí zejména náhrada za bolest (tzv. bolestné) a ztížení společenského uplatnění, přičemž hodnota jednoho bodu dle platného nařízení vlády č. 276/2015 Sb. činí od roku 2015 u pracovních úrazů 250 Kč .

Před rokem 2015 šlo o částku 120 Kč. Více než šest let tedy nedošlo k žádnému navýšení. U odškodňování úrazů dle občanskoprávních předpisů však hodnota jednoho bodu vzroste každý rok. Rozdíl se tedy každým rokem zvyšuje nebo jak se říká “nůžky se rozevírají”.

Co znamená bolestné a ztížení společenského uplatnění

Náhrada za bolest neboli bolestné zahrnuje tělesné a duševní strádání způsobené při škodní události a během léčení. Jedná se o především stres a další psychické symptomy, které poškození zdraví běžně provází, dále léčení, odstraňování následků úrazů (rehabilitace) a případně další komplikace.

Ztížení společenského uplatnění se týká trvalých následků zranění, jež negativně ovlivňují možnosti zapojení do různých životních činností, omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného při uspokojování jeho životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Poškozený dělník uspěl se žádostí o vyšší odškodnění

Proti tomuto pravidlu se v roce 2014 ohradil zaměstnanec, který před úrazem pracoval jako zedník. Při autonehodě v rámci pracovní doby byl vážně zraněn a kvůli trvalým následkům mu byla uznána trvalá invalidita prvního stupně.

Je omezen v možnostech výkonu práce i možnosti věnovat se svým koníčkům. Napadením původního odškodnění poškozený usiloval o nový výpočet metodou, která by lépe odrazila dopady úrazu na kvalitu jeho života.

Neuspěl vša u soudu prvního stupně, u odvolacího soudu, ani u Nejvyššího soudu. Rozhodl se podal ústavní stížnost k Ústavnímu soudu a ten ji přijal. Ústavní soud shledal rozdíl mezi způsobem oceněním bodu u pracovního úrazu a oceněním dle občanskoprávních předpisů nerovným. Trvalo 7 let, než se poškozený dočkal odpovídajícího posouzení újmy.

Dle původního výpočtu byl pracovní úraz poškozeného dělníka oceněn 700 body. Při částce 250 Kč za jeden bod poškozenému zaměstnanci náleželo jenom 175 000 Kč. Na základě předloženého lékařského revizního posudku bylo ohodnocení ztížení společenského uplatnění změněno na částku 712 718 Kč.

Šlo o vážné poškození zdraví a o to více vynikne nespravedlnost vůči všem poškozeným na zdraví v důsledku pracovního úrazu, k němuž dojde například při autonehodě.

Jak při pracovním úrazu získat více peněz?

Poškozený zaměstnanec musí v soudním řízení prokázat, že by mu při posouzení věci podle obecné občanskoprávní úpravy náleželo vyšší odškodnění ztížení společenského uplatnění než na základě výpočtu podle vládního nařízení č. 276/2015 Sb. Soudy by mu měly přiznat odškodnění na úrovni, které by mu náleželo v občanskoprávním vztahu.

Postup je možné aplikovat na jiné typy pracovních úrazů, nejen dopravní nehodu. Může jít o úraz, k němuž došlo v dílně, skladu nebo v kanceláři. Naděje na úspěch je vyšší u případů závažnějšího poškození zdraví. Už jenom zpracování lékařského posudku je náročné.

Hodnocení kategorie 4.5
Za pracovní úraz náleží méně peněz. Jak získat vyšší odškodnění? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 22 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 8. 8. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze