Výživné je částka, která má dítěti zajistit určitou sociální úroveň a rozhoduje o ní soud.

Výpočet výživného

Pro stanovení výživného se přihlíží k výši příjmu rodiče, který má výživné platit, k oprávněným potřebám dítěte a náklady na stravu, školní pomůcky a ošacení. Často se stává, že rodiče své příjmy skrývají či uměle snižují. V takovém případě soud zkoumá i další skutečnosti, například finanční toky v podnikání, majetkové poměry, apod. Často se řeší otázka, zda se do příjmu povinného má započítat i příjem jeho nového partnera. Sice s dětmi nemá nic společného, ale s povinným sdílí domácnost a tedy i náklady na ní a proto si povinný nemůže toto uplatnit v plné výši.

Výživovací povinnost lze uplatnit také na vyživovanou manželku, jež nemá v době rozvodu žádné nebo nízké příjmy, z důvodu udržení životního standardu jaký měla za trvání manželství. O výživném rozhoduje soud a přihlíží k několika faktorům – délka manželství a doba od rozvodu, zda si mohl žadatel najít vhodné zaměstnání či si opatřit peníze náležitým hospodařením s vlastním majetkem, zda rozvedený v době manželství pečoval o celou domácnost a další. Rodič, který stanovené výživné neplatí se dopouští trestného činu neplnění vyživovací povinnosti.

Výpočet výživného 2015

Na výpočet výživného sice existují tabulky, ale v současné době se nevyužívají. Tabulka je spíše vodítkem pro rodiče žádající o výživné. Průměrné výživné na jedno dítě v čr činí 1600 kč. Často se však stává, že se o tuto částku dělí dvě nebo tři děti. Výživné se vypočítat skutečně nedá. Určení výše výživného je jen na konkrétním soudci nebo na dohodě obou rodičů. Z vlastní zkušenosti však vím, že někdy ani dohodu rodičů nebere soudce v potaz a výživné určí podle svého úsudku. Výši výživného ovlivňuje také věk dítěte, případná dlouhodobá nemoc dítěte a náklady na jeho léčbu, životní úroveň rodiče pečující o dítě.

Hodnocení kategorie 4.5
Výpočet výživného hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 7 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

30000
Výše půjčky 1 000 Kč - 30 000 Kč
Úrok od 0 %
Splatnost 7 – 30 dní

Doporučujeme

Diskuze