Právo na odstupné má ze zákona zaměstnanec v případě, že došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn či nemožnosti vykonávat povolání na základě lékařského posudku např. při pracovním úraze.

Výpočet odstupného

Odstupné pro zaměstnance se obvykle pohybuje ve výši jednoho až tří měsíčních platů, podle délky odpracované doby pro jednoho zaměstnavatele. Na tří měsíční odstupné máte nárok po dvou letech. Někdy zaměstnavatelé platí odstupné ve výši šesti či dokonce 12 msíčních platů, což zákon nezakazuje. Zaměstnanec, který rozvázal pracovní poměr z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, má nárok na 12-ti měsíční odstupné. Zákoník práce stanoví pouze minimum, maximální hranice pro výši odstupného není nijak omezena. Zaměstnanci nesmí být diskriminování, např. Má nárok na vyšší odstupné po odpracování 10 let, ale nesmí dosáhnout důchodového věku – toto je diskriminační omezení věkem. Pokud je pracovní poměr rozvázán z organizačních důvodů, musí zaměstnanec trvat na tom, aby toto bylo napsáno ve výpovědi. Chrání se tak před možným namítáním zaměstnavatele, že k výpovědi došlo z jiných než organizačních důvodů.

Výpočet odstupného 2015

Odstupné se vyplácí v násobcích průměrného výdělku. Průměrný výdělek pro vypočtení výše odstupného se zjišťuje z reálné mzdy a z odpracované doby za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do dosažené mzdy musíme započítat všechny prémie a bonusy vyplacené nad její rámec v uplynulém čtvrtletí. Pokud zaměstnanec v minulém čtvrtletí neodpracoval alespoň 21 dní, počítá se pro výpočet pravděpodobný výdělek – je to odhad, kolik by zaměstnanec vydělal (používá se třeba při mateřské, či dlouhodobé nemoci) K výpočtu odstupného můžete použít online kalkulačku nebo se poradit s účetní. Online kalkulačky jsou zdarma a výpočet výše odstupného je orientační.

Hodnocení kategorie 4.5
Výpočet odstupného hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 10 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

80000
Výše půjčky 2 500 Kč - 80 000 Kč
Úrok od 12,25 %
Splatnost flexibilní

Doporučujeme

Diskuze