Starobní důchod – Podmínkou pro získání nároku na starobní důchod je získat potřebnou dobu pojištění a dosáhnout stanoveného věku.

Výpočet důchodu

Výpočet starobního důchodu

Výpočet starobního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Procentní výměra je 1,5% za každý rok pojištění z výpočtového základu. Minimální částka je 770 kč. Základní výměra pro rok 2014 činila 2340 kč. S výpočtem starobního důchodu vám můžou pomoci online kalkulačky.

Do doby pojištění se počítá i i náhradní doba pojištění v rozsahu 80% a to:

 • doba vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu tří let také doba, kdy uvedené dávky nenáleží s tím, že před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku
 • doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (před 1. lednem 2010 doba pobírání plného invalidního důchodu
 • doba výkonu civilní služby
 • doba pobírání invalidního důchodu

Doba péče o dítě či o jinou osobu a výkonu základní vojenské služby je započítána ve výši 100% O dávku důchodového pojištění se žádá čtyři měsíce před stanoveným dnem, od kterého žádáte přiznání této dávky. O dávku si musíte požádat na okresní správě sociálního zabezpečení dle místa pobytu.

Doba odchodu do důchodu

Na internetu naleznete také kalkulačku pro výpočet odchodu do důchodu případně tabulky, podle kterých si tuto dobu snadno vypočítáte.

 • Důchodový věk pro osoby narozené před r. 1936 je 60 let.
 • Důchodový věk pro ženy je 53 (5 a více dětí), 54 (3-4 děti), 55 (2 děti), 56 (1 dítě), 57 (bez dětí) let, pokud šly do důchodu před rokem 1996.
 • Osoby narozené po roce 1977 dosahují důchodového věku sečtením 67 let a počtu měsíců, který získají jako dvojnásobek rozdílu jejich roku narození a roku 1977.
 • Pro osoby narozené po r. 1984 a mladší se důchodový věk prodlužuje vždy o další dva měsíce pro každý další ročník

Výpočet invalidního důchodu

Zaměstnanec se stává invalidním, pokud z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o nejméně 35%. Invaliditu posuzuje a přiznává lékař.

Invalidní důchod se dělí na tři stupně:

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

 • invalidita 1. stupně - nejméně o 35% - 49%
 • invalidita 2. stupně - nejméně o 50% - 69%
 • invalidita 3. stupně – nejméně o 70%

Pokud ze zdravotních důvodů nebo následkem pracovního úrazu musíte odejít ze zaměstnání do invalidního důchodu a chcete vědět, v jaké výši jej budete pobírat, můžete si jej vypočítat následujícím způsobem: Výše základní výměry invalidního důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9% průměrné mzdy. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně,
 • 0,75% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně,
 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nárok na invalidní důchod zaníká dnem dosažení věku 65 let, kdy má nárok na starobní důchod. Zároveň si můžete požádat o pobírání starobního důchodu, který je vyšší. O invalidní důchod si můžete stejným způsobem jako o starobní, tedy na ossz v místě bydliště. Pokud si s výpočtem výše invalidního důchodu nevíte rady, můžete si jej vypočítat pomocí online kalkulačky.

Důchodová kalkulačka online

Hodnocení kategorie 4.5
Výpočet důchodu hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 7 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

30000
Výše půjčky 1 000 Kč - 30 000 Kč
Úrok od 0 %
Splatnost 7 – 30 dní

Doporučujeme

Diskuze