Nastupujete na mateřskou dovolenou? Spočítejte si jednoduše, na jak vysokou mateřskou máte nárok.

Výpočet mateřské

Výpočet mateřského příspěvku

Mateřská se počítá z denního vyměřovacího základu stanoveného součtem všech příjmů za posledních 12 měsíců. Denní vyměřovací základ činí 70%. Výsledkem tohoto výpočtu je pak redukovaný denní vyměřovací základ – při hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně by to bylo 1037 Kč. Výsledná výše peněžité pomoci v mateřství by pak byla 70% z této částky, tj. 726 Kč denně, což odpovídá částce 21780 Kč měsíčně (30 kalendářních dní) a celkové částce 142 296 Kč (196 dní – což je maximální délka mateřské při narození jednoho dítěte). Mateřskou dovolenou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Dávka spadá pod nemocenské pojištění. Na mateřskou máte nárok v případě, že:

  • za vás zaměstnavatel hradil nemocenské pojištění alespoň dva roky po dobu 270 dní
  • jste studentka, která absolvovala úspěšně studium, pokud nastoupí na mateřskou do 180 dní od ukončení studií
  • jste osvč a získala jste pojištění po dobu 180 dní v období jednoho roku před porodem a 270 dní v posledních dvou letech
  • na mateřskou můžete nastoupit i v ochranné lhůtě 180 dní po skončení zaměstnání

Na mateřskou dovolenou se nastupuje 6-8 týdnů před narozením dítěte. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vám vystaví lékař. Zaměstnavatel musí k této žádosti doložit doklady o výši příjmů, podle kterých vám bude stanovena výše PPM. Na mateřské dovolené na rozdíl od pobírání podpory v nezaměstnanosti si můžete přivydělat. Nesmíte však začít pracovat dříve než 6 týdnů po narození dítěte a není možno pracovat u stejného zaměstnavatele na základě smlouvy, na kterou vám je vypláceno PPM.

Výpočet mateřské dovolené 2015

PPM se může pobírat nejvýše do 1 roku dítěte. Od 7. týdne dítěte se může v pobírání PPM střídat manžel i manželka. Ukončí se výplata matce a vyplácí se otci a naopak. Oba přitom musí splnit podmínky pro výplatu PPM. Muž musí o dítě pečovat nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. V praxi znamená čím vyšší příjem žena má, tím vyšší mateřskou dostane. Je rozdíl mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem. Na rodičovský příspěvek má nárok matka, jež nemůže čerpat mateřskou, od narození dítěte nebo po uplynutí lhůty výplaty mateřské (28 či 37 týdnů). PPM se může pobírat nejvýše do 1 roku dítěte. Od 7. týdne dítěte se může v pobírání PPM střídat manžel i manželka. Ukončí se výplata matce a vyplácí se otci a naopak. Oba přitom musí splnit podmínky pro výplatu PPM. Muž musí o dítě pečovat nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. V praxi znamená čím vyšší příjem žena má, tím vyšší mateřskou dostane. Je rozdíl mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem. Na rodičovský příspěvek má nárok matka, jež nemůže čerpat mateřskou, od narození dítěte nebo po uplynutí lhůty výplaty mateřské (28 či v přpadě více dětí 37 týdnů).

Mateřská dovolená kalkulačka online

Hodnocení kategorie 4.5
Výpočet mateřské hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 11 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Doporučujeme

Diskuze