Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č.117/1995 Sb., ostátní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Dávky státní sociální podpory

Mezi dávky státní sociální podpory patří:

Přídavek na dítě – je dávkou pro rodiny s dětmi, nárok na něj mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Jeho výše se odvíjí od věku dítěte.

Rodičovský příspěvek – nárok na něj má rodič, jež celodenně a osobně pečuje o dítě do vyčerpání částky 200 000 a nejdéle 4 let věku dítěte.

  • Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:
  • pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč
  • pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč maximální výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
  • V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Příspěvek na bydlení – je poskytován jako dávka na podporu bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má osoba s trvalým bydliště v bytě a 30 % a v Praze 35% jeho příjmů nepokryje náklady na bydlení a zároveň jsou nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Porodné – je jednorázová dávka na pokrytí nákladů souvisejících s náklady na narození dítěte. Výše porodného činí 13 000 na první dítě. Pro nárok na porodné nesmí hranice příjmů rodiny za uplynulé kalendářní čtvrtletí přesáhnout 2,4 násobek životního minima rodiny.

Pohřebné – nárok na tuto dávku má osoba jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Poskytuje se ve výši 5000 kč.

Sociální dávky 2015

Sociální dávky 2015 se nějak výrazně měnit nebudou, pouze porodné bude poskytováno i na druhé dítě

Chcete si spočítat na jaké dosáhnete sociální dávky? Kalkulačka vám pomůže. Na internetu jich najdete hned několik. O sociální dávky si můžete požádat na úřadě práce v místě vašeho bydliště. Formuláře si můžete stáhnout na internetu nebo si je vyzvednout na ÚP, kde vám poradí, jak je správně vyplnit.

Hodnocení kategorie 4.5
Dávky státní sociální podpory hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 9 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

30000
Výše půjčky 1 000 Kč - 30 000 Kč
Úrok od 0 %
Splatnost 7 – 30 dní

Doporučujeme

Diskuze