Solus je zájmové sdružení právnických osob, které poskytuje centrální registr fyzických i právnických osob či společností, jež jsou dlužníky. Solus působí na českém trhu od r. 1999 a jeho služby jsou dostupné nejen v ČR ale i na Slovensku.

Solus seznam dlužníků k nahlédnutí

Solus

Do pozitivního registru jsou vkládány osoby, jež poctivě splácí svůj dluh. V negativním registru se ocitnou neplatiči, kteří přes rostoucí dluhy svou situaci neřeší. Pokud máte zájem dozvědět se zda vy nebo vaše blízká osoba nejste v registru dlužníků solus, máte možnost. Musíte si podat žádost pomocí sms nebo písemně. Písemná žádost umožní nahlížet do registru všem osobám, SMS žádost pouze fyzickým osobám.

V SMS výpisu zjistíte u jaké společnosti a v jaké výši je evidován jejich závazek po splatnosti. Službu můžete využít opakovaně a je zpoplatněna částkou 99 kč. Žádost o výpis se zasílá pomocí prémiových SMS a částka vám je stržena z kreditu.

Pametry Solusu

Solus pracuje s několika desítkami partnerů a získává tak aktuální seznamy dlužníků. Kromě klasického nahlédnutí do seznamu dlužníků nabízí Solus také registr třetích stran – tj. Eviduje pro členské společnosti podvodné firmy uživající nekalé praktiky. Dále Solus disponuje insolvenčním rejstříkem a registrem neplatných dokladů. Je možno si požádat o nahlédnutí do všech těchto seznamů. K nahlédnutí je třeba získat osobní bezpečnostní klíč tzv. SIN – osmimístný kod, který je dobré uchovávat stejně jako pin či jiné citlivé údaje a nikomu jej nesdělovat. Vyřízení písemné žádosti trvá asi 14 dní. K náhledu do seznamu vašich dluhů poté potřebujete SIN a číslo mobilního telefonu pro ověření.

Negativní záznam v seznamu dlužníků

Negativní záznam v seznamu dlužníků vám může přinést špatné důsledky v podobě nemožnosti získat úvěr či hypotéku v bance právě díky těmto záznamům. Negativní registr vás chrání před předlužením – finanční instituce lépe díky informacím o vašich půjčkách, vyhodnotí, zda zvládnete své závazky splácet a nedostanete se do finanční pasti. Do registru Solus se můžete dostat také kvůli pozdě zaplaceným zálohám na energie či telekomunikačních služeb. Stačí uhradit pohledávku po splatnosti a instituce vás okamžitě nechá zapsat do SOLUSU. Solus uchovává informace o vašem dluhu po dobu tří let. Pokud jde o dluhy u telekomunikačních služeb, vymažou vás již po 1 roce od zaplacení dluhu. V případě, že jste své dluhy uhradili a chcete být vymazání z registru dlužníků Solus, můžete si požádat o výmaz ihned. Je nutno odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů a zažádat o vymazání ze seznamu dlužníků. V případě, že vám solus s vaší žádostí vyhoví, vaše jméno již nadále v seznamu dlužníků nebude figurovat. Každá společnost má jiný systém pro posouzení vaší platební schopnosti či neschopnosti. Některé členské společnosti vyhodnocují např. To, u jakého produktu jste měl dluh, jak stoupl, za jak dlouho jste dluh uhradili. Pokud vás společnost vyhodnotí jako málo bonitního klienta a vy se rozhodnete zažádat u jiné společnosti, jež nenahlíží do seznamu dlužníků, může toto vést k tomu, že se ocitnete v dluhové pasti. Vzít si půjčku za každou cenu bez náhledu do seznamu dlužníků Solus nebývá zpravidla to nejlepší řešení pro vaši aktuální finanční situaci. Nabrané a nesplácené půjčky vás mohou dovést až k insolvenci nebo konkurzu. Můžete přijít o svůj majetek nebo část měsíčních příjmů.

Hodnocení kategorie 4.5
Solus seznam dlužníků k nahlédnutí hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 8 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Doporučujeme

Diskuze