Daňové přiznání je potřeba odevzdat za uplynulý rok do 1. dubna, pokud za vás přiznání vyplňuje daňový poradce, je tento termín posunut na 1. července. Musí však do 1. dubna předložit na finančním úřadě plnou moc ze které vyplývá, že daňového poradce pověřil vyplněním a odevzdáním daňového přiznání.

Daové přiznání

Daňové přiznání a jeho vyplňování je noční můrou nejednoho daňového poplatníka. Důvodem je složitost tohoto formuláře.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Daňové přiznání musí vyplňovat také rodiče s alespoň jedním dítětem, kteří chtějí využít společné zdanění manželů. Daňové přiznání si můžete vyplnit v interaktivním formuláři a hned odeslat nebo vyplnit, vytisknout a odnést na FÚ nebo vyplnit ručně, což je asi nejsložitější. Nezapomeňte k DP přiložit potřebné přílohy jako potvrzení o studiu, doklad o zaplacení životního pojištění, účetní závěrky, apod.

Daňové přiznání 2015

Daňové přiznání 2015 budou muset podnikatelé s datovou schránkou podávat elektronicky. Novela daňového řádu zpřesnila podmínky této povinnosti pro majitele datových schránek a vyjmula z ní podnikatele, kteří mají datovou schránku zřízenou, ale dosud ji neaktivovali. Pokud podnikatel podá přiznání jinou formou než elektronickou, zaplatí pokutu ve výši 2000 kč. Tato povinnost se dotkne i nepodnikajících zaměstnanců, kteří mají aktivní datovou schránku, pokud si podávají daňové přiznání sami. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance, kteří mají datovou schránku aktivní, ale DP za ně podává zaměstnavatel. Daňové přiznání formulář je čtyřstránkový tiskopis s několika přílohami. Formulář si můžete vyzvednout na finančním úřadě nebo zdarma stáhnout na webových stránkách. Na internetu jich najdete hned několik.

Hodnocení kategorie 4.5
Daňové přiznání hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 9 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

30000
Výše půjčky 1 000 Kč - 30 000 Kč
Úrok od 0 %
Splatnost 7 – 30 dní

Doporučujeme

Diskuze