Smlouvu o půjčce upravuje Občanský zákoník. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené dle druhu.

Smlouva o půjčce

Dlužník se zavazuje tyto věci po uplynutí dohodnuté lhůty vrátit. Předmětem této půjčky jsou zpravidla peníze. Půjčka je reálnou smlouvou a pro její vznik je nutné skutečné předání peněz. K předání peněz může dojít v hotovosti či bezhotovostním stykem na účet dlužníka. Splatnost půjčky nemusí být ve smlouvě sjednána. V takovém případě musí dlužník peníze vrátit na požádání věřitele. Splatnost půjčky lze sjednat na splátky a navíc ji navýšit o úroky.

Smlouva o půjčce 2014

Smlouva o půjčce 2014 – smlouvu lze uzavřít v písemné formě (doporučujeme) nebo také ústně. V tomto případě stačí, že dojde k předání peněz. Pokud půjčujete někomu peníze a chcete, aby byla sepsána smlouva o půjčce, vzor najdete na internetu, kde nepodceňujte důležité detaily, podmínky smlouvy o zápůjčce a důležité právní detaily. Lepším řešením je obrátit se se žádostí o sepsání na advokáta či notáře. Toto platí zejména v případě,že půjčujete vyšší částku. Pokud vyžadujete u půjčky zajištění, můžete využít zástavní právo k nemovitosti, ručení třetí osobou nebo uznání dluhu. Pokud dlužník nevrátí peníze včas, může mu věřitel naúčtovat úroky z prodlení a své peníze vymáhat soudně. Věřitel však musí prokázat, že byla uzavřena smlouva a dlužník obdržel peníze. Doporučuje se vystavovat potvrzení o předání peněz. Soudně se nelze domáhat peněz, které byly poskytnuty za účelem vložení do hazardních her či sázení. Každá solidní společnost poskytující půjčky vám nechá čas k přečtení smlouvy v klidu ještě dříve, než ji podepíšete. Nikdy se nenechte do podpisu smlouvy tlačit a řádně si přečtěte všechny přílohy smlouvy, zejména části psané drobným písmem. Předejdete tak mnoha nepříjemnostem jako nejrůznější vysoké pokuty za pozdní splátku či naopak předčasné splacení půjčky.

Smlouva o půjčce vzor

Smlouva ke stažení zdarma (Formát .doc) Hodnocení kategorie 4.5
Smlouva o půjčce hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 7 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

30000
Výše půjčky 1 000 Kč - 30 000 Kč
Úrok od 0 %
Splatnost 7 – 30 dní

Doporučujeme

Diskuze