Smlouvu o půjčce upravuje Občanský zákoník. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené dle druhu.

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápujčce

Smlouva o zápujčce je speciální smlouva o půjčce. Smlouvou o zápůjčce peněz přenechává věřitel (zapůjčitel) dlužníkovi (vydlužiteli) peníze, a dlužník (vydlužitel) se zavazuje peníze vrátit po uplynutí dohodnuté doby. Smlouva o zápujčce je velmi podobná smlouvě o úvěru. Podle nového občanského zákoniku je ve smlouvě o zápujčce 2014 dlužník označován jako vydlužitel a věřitel jako zápujčitel.

Smlouva o zápůjčce peněz

Při smlouvě o zápůjčce peněz se půjčují peníze za úplatu – za úrok. Do smlouvy o zápujčce můžete uvést výši úroku za celou dobu, kdy je zápujčka poskytnuta nebo můžete uvést pevnou částku, za kterou zápujčku poskytnete. Na internetu naleznete množství online poraden, které poskytují smlouvu o zápujčce peněz. Vzor bývá ke stažení zdarma. Pokud si se sepsáním nevíte rady, můžete se obrátit na advokáta, který vám za poplatek smlouvu sepíše. Zákon sice umožňuje uzavřít smlouvu o zápujčce i ústní formou, vždy ale trvejte na písemné smlouvě. V případě ústní dohody jen těžko budete u soudu dokazovat, že k zápujčce peněz opravdu došlo. Smlouva o zápůjčce by měla obsahovat přesně specifikovaný předmět zápůjčky a její výši, dobu splatnosti a případnou výši smluvních úroků a úroků z prodlení a sankce v případě prodlení vydlužitele s jejím splácením. Nezapomeňte na datum a podpisy, které by měly být ověřeny úředně. V tomto případě můžete využít ověření na czech pointu či u notáře. Smlouvu o zápujčce můžete zajistit ručením třetí osoby, zástavním právem k nemovitosti (dům, kancelář, pozemek, byt) nebo zajištěním závazku směnkou. Pokud dojde k řádnému vrácení předmětu zápujčky, je vhodné, aby vydlužitel požadoval potvrzení o vrácení peněz. Pokud při uzavření smlouvy o zápujčce není stanoveno datum, do kdy mají být peníze vráceny, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní lhůta činí 6 týdnů. Dobu splacení může určit vydlužitel přímo ve smlouvě, čímž předejde mnoha komplikacím.

Smlouva o zápůjčce vzor

Smlouva ke stažení zdarma (Formát .doc) Hodnocení kategorie 4.5
Smlouva o zápůjčce hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 5 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

30000
Výše půjčky 1 000 Kč - 30 000 Kč
Úrok od 0 %
Splatnost 7 – 30 dní

Doporučujeme

Diskuze