Spousta žen a mužů na mateřské nebo rodičovské mají zájem o přivýdělek. Důvod je prostý. Peněžitá pomoc od státu, jež má částečně kompenzovat ztrátu příjmu v době péče o malé dítě ve věku do 4 let, nepokrývá ani základní výdaje na bydlení, výživu a ošacení.

Práce na mateřské a rodičovské Je to možné a za jakých podmínek

Většinou se jedná o rodiny s velmi nízkými příjmy nebo samoživitelky a samoživitele, kteří musí vyjít z jednoho příjmu. Ten v tomto období představuje často jen finanční podpora od státu. Přivýdělek je sice možný, ale pouze za určitých podmínek.

Práce na mateřské má přísné podmínky

Rodič pobírající mateřskou nebo rodičovskou podporu si přivydělat smí, aniž by o tyto dávky přišel. Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (§ 16) nesmí vykonávat činnost, za níž mu náleží sociální dávka. Platí to pro zaměstnance i živnostníky (OSVČ).

Nesmí pracovat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, pokud se z ní odvádělo nemocenské pojištění, z něhož plyne nárok na finanční pomoc v mateřství.

Pokud byste současně se zaměstnáním v rámci přivýdělku pracovali na některou z dohod do zákonem stanoveného limitu, nesmíte na mateřské vykonávat toto zaměstnání, ale práci na dohodu už ano.

Pokud si rodič na mateřské nebo rodičovské chce přivydělat a nepřijít o nárok na peněžitou podporu, může si najít brigádu. Klidně u stejného zaměstnavatele na základě nového a zároveň jiného pracovněprávního vztahu. Pracovní náplň se nesmí shodovat s činností před nástupem na mateřskou.

Vedlejší podnikatelská činnost na mateřské

OSVČ nesmí vykonávat podnikatelskou činnost, z něhož si platili dobrovolné nemocenské pojištění. Šlo tedy hlavní činnost. Práci za ně ale mohou vykonávat spolupracující osoby či zaměstnanci. Místo podnikání si mohou najít zaměstnání, případně pracovat na dohodu.

Pokud byste k zaměstnání na plný pracovní úvazek vykonávali ještě samostatně výdělečnou činnost, můžete se jí dál věnovat na mateřské jakožto přivýdělku. Pro pojistné účely půjde o činnost vedlejší.

Pokud na mateřské začnete vykonávat podnikatelskou činnost jakožto vedlejší příjem, není nutné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Obě doplatíte po podání přehledu, aniž by se vás týkaly minimální zálohy platné pro hlavní činnost.

Zdravotní pojištění se přitom počítá ze skutečně dosaženého zisku a sociální pojištění se do výše příjmu 93 387 Kč za rok 2022 neodvádí vůbec.

Jaké jsou možnosti přivýdělku během rodičovské

Podmínky přivýdělku na rodičovské nejsou tak přísné. Nárok na rodičovský příspěvek totiž není vázán na pojištění a mají je všichni, kteří celodenně pečují o nejmladší dítě do 4 let.

Rodič smí vykonávat zaměstnání, pracovat na dohodu i podnikat. Podmínkou je, aby dítě do 2 let netrávilo v jeslích či podobném zařízení déle než 92 hodin měsíčně. Postižené dítě pak nesmí předškolní zařízení navštěvovat déle než 6 hodin denně. U dětí od 2 let čas strávený v předškolních zařízení nehraje roli.

Hodnocení kategorie 4.5
Práce na mateřské a rodičovské: Je to možné a za jakých podmínek? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 21 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 26. 10. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze