Češi s vyššími příjmy platí rok od roku méně na dani z příjmu než v předešlých letech. Týká se to především posledních dvou let 2021 a 2022. Jak se změnila výše uhrazené daně u zaměstnancům s ročním příjmem 1 milion korun a více?

Na dani z příjmu zaplatí lidé s vyššími příjmy oproti minulým letům méně

Do roku 2008 podléhaly vysoké příjmy nad 1 milion korun progresivnímu zdanění. Čím větší příjem, tím vyšší daň dotyčný zaměstnanec zaplatil. V tomto roce došlo ke sjednocení sazby daně z příjmu na 15 % (tj. rovná daň), která se do roku 2020 počítala z takzvané superhrubé mzdy. Ta však byla před dvěma roky zrušena.

Vývoj sazby daně z příjmu placené zaměstnavatelem za zaměstnance:

 • 35 % do roku 2008,
 • 34 % v letech 2009 až 2018,
 • 33,8 % od roku 2019.

Výsledná daň z příjmů je navíc ponížená o daňovou slevu na poplatníka, která ve stejném období také vzrostla. V roce 2007 šlo o 7 200 Kč, v letech 2008 až 2020 už o trojnásobek 24 840 Kč, v roce 2021 se vyšplhala na 27 840 Kč a na rok 2022 byla stanovena na 30 840 Kč.

Jak se počítá daň z příjmů u milionového příjmu

Od roku 2007 osobám s ročním příjmem nad 1 milion korun neustále klesá daň z příjmů a v roce 2022 zaplatí vůbec nejnižší částku. Nejvyšší daň zaplatily vysokopříjmové osoby v roce 2017 a nejnižší zaplatí letos.

Důvody tohoto poklesu jsou:

 1. zavedení rovné sazby daně z příjmu,
 2. snižení povinného pojistné placeného zaměstnavatele,
 3. zrušení superhrubé mzdy,
 4. nárůst slevy na daňového poplatníka.

Daň z milionového příjmu v letech 2007 a 2019

V roce 2007 a 2008 ještě platilo progresivní zdanění. Pro roční daňový základ 331 200 Kč činila sazba 32 % a daňový základ snižovalo povinné pojistné, které hradil zaměstnanec ve výši 12,5 %. Při hrubém příjmu 1 milion korun vycházel daňový základ 875 000 Kč.

 • Zápočet daně z prvního daňového pásma: 121 200 Kč × 12 % = 14 544 Kč.
 • Zápočet daně z druhého daňového pásma: (218 400 Kč − 121 200 Kč) × 19 %) = 18 468 Kč.
 • Zápočet daně z třetího daňového pásma: (331 200 Kč − 218 400 Kč) × 25 % = 28 200 Kč.
 • Zápočet daně ze čtvrtého daňového pásma: (875 000 Kč − 331 200 Kč) × 32 %) = 174 016 Kč.

Po sečtení všech čtyř částek (14 544 Kč + 18 468 Kč + 28 200 Kč + 174 016 Kč) a uplatnění tehdejší slevy na poplatníka (7 200 Kč) vycházela roční daňová povinnost na částce 228 028 Kč.

V roce 2008 zaměstnavatel hradil za zaměstnance souhrnnou daň ve výši 35 %. Při hrubém ročním příjmu 1 milion korun daňový základ činil přesně 1 350 000 Kč a roční daň z příjmů byla 177 660 Kč po odečtení slevy na poplatníka.

V letech 2009 až v první polovině roku 2019 platil zaměstnavatel za zaměstnance souhrnné pojistné ve výši 34 % ze superhrubé mzdy. Daňový základ tak vycházel na 1 340 000 Kč a vypočtená roční daň z příjmů činila 176 160 Kč po odečtení slevy na poplatníka 24 840 Kč. Ve druhé polovině roku došlo ke snížení sazby povinného pojistného na 33,8 % a roční daň z příjmů vycházela 176 010 Kč.

Daň z milionového příjmu v letech 2020 až 2022

Vliv na výši daně z příjmu mělo zrušení superhrubé mzdy v roce 2020. Daňový základ v roce 2020 u příjmu 1 milion korun činil 1 338 000 Kč a roční daň z příjmů vyšla na 175 860 Kč po odečtení slevy na poplatníka 24 840 Kč.

V roce 2021 činila při ročním příjmu 1 milion korun ze zaměstnání daň z příjmů 122 160 Kč po odečtení zvýšené slevy na poplatníka 27 840 Kč. Za rok 2022 bude při hrubém příjmu 1 milion korun činit roční daň z příjmů nejméně a to přesně 119 160 Kč po odečtení slevy na poplatníka, která pro letošní rok je 30 840 Kč.

Hodnocení kategorie 4.5
Na dani z příjmu zaplatí lidé s vyššími příjmy oproti minulým letům méně hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 21 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 26. 10. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze