Pro všechny podnikající fyzické osoby s IČO a nepodnikající právnické osoby od nového roku platí nová zákonná povinnost a tou je zřízení a užívání datové schránky. Pokud si ji OSVČ nezřídí sami, učiní tak za ně stát.

Nové datové schránky pro OSVČ Jak moc ovlivní komunikaci s Finančním úřadem

Do konce března by měli mít datovou schránku založenou všichni bez ohledu na to, zda tak provedou sami nebo stát. V případě druhém noví uživatelé obdrží přihlašovací údaje a k aktivaci nové datovky dojde hned při prvním přihlášení. Pokud tak neučiní, je schránka automaticky považována za aktivní od 15. dne od doručení oznámení s přihlašovacími údaji.

Jaké povinnosti se k datové schránce vztahují

Datové schránky mají drobným podnikatelům, a potažmo i úřadům, usnadnit administrativní úkony spojené s jejich podnikatelskou činností. Některá podání, například přiznání k dani z příjmu fyzických osob, musí provádět už jenom elektronicky.

Za rozhodný okamžik je považována aktivace datové schránky (viz. výše). To znamená, že v tento moment už by měla většina OSVČ fungovat prostřednictvím datových schránek a ne jinak. To minimum, které ještě datovku nemá nebo jim zbývá několik dní na její aktivaci, a chtějí daňové přiznání podat “po staru”, by tak měli učinit co nejdříve.

Ne každá komunikace s FÚ musí jít přes datové schránky

Finanční správa současně upozorňuje, že některá podání nemusí jít pouze přes datovku. Způsob komunikace určuje povaha doručované písemnosti, její obsah a projevená vůle adresáta dané písemnosti.

Do datové schránky budou podnikatelům doručovány pouze takové dokumenty, které se týkají jejich podnikatelské činnosti. Dokumenty nesouvisející s jejich podnikáním, jim budou dál doručovány poštou, tedy listinnou formou. Pokud ovšem nemá OSVČ zřízenou datovou schránku i jako nepodnikající fyzická osoba. Ta zůstává stále dobrovolná.

Jak správně podat elektronicky daňového přiznání

Existují tři možnosti, jak lze podat daňové přiznání elektronicky a to prostřednictvím:

  1. webu MOJE daně, kde lze podat daňové přiznání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) či Online finanční úřad,
  2. E-mailem - podmínkou je elektronicky ověřený podpis,
  3. Datovou schránkou v předepsaném formátu XML, nesmí být formát PDF.

Máte-li datovou schránku jako občan (fyzická nepodnikající osoba) i jako podnikatel (fyzická podnikající osoba), je jedno, ze které daňové přiznání odešlete. Každá datová schránka zřízena konkrétní osobě poskytuje plnou autorizaci jejího podání, uvádí na svých webových stránkách Finanční správa.

Lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2023

Dle § 136 odst. 1 daňového řádu musí být podáno daňové přiznání do tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Letos je to do 3. dubna 2023.

Pokud však podáváte daňové přiznání elektronicky, získáte o měsíc delší lhůtu a musíte tak učinit nejpozději do 2. května 2023.

Využíváte-li služeb daňových poradců, máte termín ještě delší a to o 3 měsíce, tedy do 3. července 2023.

Pokud daňové přiznání nepodáte do příslušného termínu, hrozí vám finanční sankce. Její výše závisí na délce zpoždění, které se dle způsobu podání mohou počítat už od 3. dubna 2023.

Za nesprávně podané přiznání hrozí pokuta

Pokud daňové přiznání podáte osobně nebo poštou v době, kdy už je vaše nová datová schránka aktivní, nebude podání uznáno a navíc vám hrozí finanční pokuta do výše 1000 Kč.

Než se tak stane, bude vám ale nejprve zaslána výzva k napravení chyby tím, že přiznání podáte znova avšak elektronicky. Výzva bude samozřejmě odeslána do datové schránky, pozor na to.

Hodnocení kategorie 4.5
Nové datové schránky pro OSVČ. Jak moc ovlivní komunikaci s Finančním úřadem? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 23 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 18. 4. 2023. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze