Stále více živnostníků a drobných podnikatelů řeší pokles příjmů v důsledku omezení vyhlášených za účelem dostat Covid-19 pod kontrolu. Nově by OSVČ a malá eseróčka splňující podmínky měli získat 1000 Kč za každý den.

Nová kompenzace pro podnikatele Za každý den obdrží 1000 Kč

V druhé polovině února vláda veřejnosti představila návrh na novou podobu kompenzačního bonusu určeného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé firmy s.r.o., kterým příjmy klesly následkem pandemie koronaviru a s ní spojených opatření a zákazů.

Dle vlády návrh odpovídá požadavkům na vytvoření jednodušší, přehlednější a dostupnější podpory pro postižené skupiny občanů. Návrh nyní musí odsouhlasit Parlament a podepsat prezident.

Vláda opět rozšiřuje bonus pro poškozené podnikatele

Podoba kompenzačního bonusu pro podnikatele mění podobu. Dosáhnout by na něj měli znovu podnikatelé, které omezení postihly nepřímo. “Na bonus tak dosáhnou i živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách,” uvedla Alena Schillerová, současná ministryně financí.

Za každý den by podnikatelé získali kompenzační bonus ve výši 1000 Kč a to zpětně od 1. února 2021. Nový kompenzační bonus však budou moci využít pouze ti OSVČ a drobné firmy, které prokáží pokles příjmů z podnikání nejméně o 50 %. Vláda chce minimalizovat počty neoprávněných žádostí a podporu nabízí pouze těm, kteří se potýkají s existenčními problémy.

Žádost o kompenzační bonus lze podat čtyřmi způsoby:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • poštou,
  • osobně na podatelně.

Nová pravidla pro vyplácení kompenzačního bonusu

Kromě změny výše bonusu z 500  Kč na 1000 Kč nový návrh upravuje pravidla vyplácení. V první řadě musí podnikatel prokázat pokles příjmu nejméně 50 %, aby vůbec získal nárok na kompenzační bonus.

Nový návrh neobsahuje výčet povolání. To znamená, že o bonus budou moci žádat všichni podnikatelé bez omezení, ať už je omezení postihla přímo nebo nepřímo.

Nárok na bonus nebude ovlivňovat tzv. bonusové období. Na bonus budou mít OSVČ a malí podnikatelé nárok až do doby, dokud budou trvat krizová opatření proti koronaviru, případně se změna pravidla vyplácení bonusu.

Bonus bude posuzován vždy za předchozí kalendářní měsíc s tím, že stávající příjmy budou porovnány s průměrnými příjmy z předkrizového období. Například příjem žádajícího OSVČ za únor 2021 bude porovnán s průměrným příjmem za čtvrtletí od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. U začínajících podnikatelů bude srovnávací období posunuto na začátek jejich podnikání.

U podnikajících s nižšími výdělky bude výše bonusu řešena individuálně. Jedná se například o seniory a studenty, kteří se podnikáním spíše přivydělávají. Účelem bonusu je minimalizace finančních ztrát, nikoliv vylepšení příjmu.

Pro dohodáře “pouze” 500 Kč

Dle nových pravidel budou mít osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) nárok na kompenzační bonus 500 Kč za den. Bonus však oproti minulým pravidlům získají také za dny, kdy pobývali v nařízené karanténě nebo izolaci.

“Tímto dílčím opatřením narovnáváme situaci mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově nárok na příspěvek v karanténě. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě účast živnostníka na nemocenském pojištění,” dodala ministryně Schillerová.

Bonus pro OSVČ vyjde stát téměř na 20 miliard Kč

Vyplácení kompenzačního bonus dle nových pravidel vyjde dle provedených výpočtů na 19,4 miliard korun pouze za únor a březen. Podstatná většina 18 miliard Kč bude použita ze státního rozpočtu. 1,1 miliard Kč uhradí ze svých rozpočtů obce a zbývajících 0,4 miliardy Kč kraje.

Hodnocení kategorie 4.5
Nová kompenzace pro podnikatele: Za každý den obdrží 1000 Kč hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 22 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 27. 3. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze