Dlužníkům podobně jako veřejné instituce nabízí druhou šanci, jak se zbavit závazků a zlepšit tak osobní finanční situaci. Milostivé léto II. odstartovalo 1. září a skončí 30. listopadu 2022. Které soukromé finanční instituce se jej ze své vlastní vůle účastní?

K akci Milostivé léto II se připojilo pět bank a dvě nebankovní společnosti

Milostivé léto dlužníkům umožňuje splacení veřejnoprávních dluhů v původní výši. Akce trvá tři měsíce od 1. září až do 30. listopadu 2022 a je určena fyzickým osobám mající dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům.

Nabídka se týká dluhů vymáhaných soudními exekutory, přičemž fyzická osoba nesmí být procházet oddlužením (osobní bankrotem neboli insolvencí). K zastavení exekuce je nutné, aby dlužník zaplatil původní dluh plus paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1 815 Kč. Zbytek dluhu bude odpuštěn.

Snadnou úhradu dluhů nabízí i některé banky

Akce Milostivé léto II se primárně týká dluhů vzniklých vůči veřejnoprávním subjektům, jako jsou zdravotní pojišťovny, sociální správa, dopravní podniky a podobně. Do akce se mohou zapojit i soukromé instituce a to za vlastních podmínek.

Nevztahuje se na ně příslušný zákon. To znamená, že se podmínky jednotlivých společností mohou lišit. Záležet bude také na tom, jak se dohodnou s exekutory. Zda jim bude stačit i v jejich případě stačit 1 815 Kč jakoto náhrada jejich nákladů. Banka a nebankovní společnosti o to mohou exekutory pouze požádat.

Milostivé léto nabízí pět bank a dvě nebankovní společnosti:

  • Air Bank
  • Česká spořitelna
  • MONETA Money Bank
  • Raiffeisenbank
  • UniCredit Bank
  • Home Credit
  • Zaplo Finance

Air Bank

Air Bank se rozhodla oslovit klienty v exekuci. Zaplatí-li do stanoveného data dlužnou jistinu, odpustí jim obchodní a sankční úroky. Kromě dlužné jistiny musí navíc uhradit poplatek pro exekutora za ukončení exekuce. Zájemci nesmí být v insolvenci a vztahuje se to pouze na fyzické osoby.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí uhrazení původní jistiny klientům banky a Stavební spořitelny České spořitelny, jejichž nesplacené dluhy vymáhá soudní exekutor. Opět stačí uhradit dlužnou jistinu a k tomu poplatek 1 815 Kč.

Banka klienty, kterých se nabídka týká, oslovuje pomocí SMS zpráv. Zároveň spustila linku na čísle 956 777 385, kde dlužník zjistí potřebné informace včetně výše dlužné jistiny a čísla účtu, na který může obě částky uhradit.

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank “své” Milostivé léto zahájila na počátku léta s výrazně shovívavějšími podmínkami než konkurence. Využít jej mohou fyzické osoby i OSVČ, jež jsou v prodlení se splácením závazků o více než 90 dní nebo je jejich dluh vymáhán exekutorem s tím, že.

  • osoby v exekuci mohou dlužnou jistinu uhradit nejpozději do konce listopadu,
  • dlužníci v prodlení o více jak 90 dní mají na splacení dlužné jistiny dokonce 7 let.

K odpuštění sankčních poplatků a úroků dojde po uhrazení jistiny a obchodního úroku. Akce neplatí pro osoby v insolvenci.

Raiffeisenbank

V září podobnou akci spustila Raiffeisenbank. Nabídky mohou využít klienti banky i stavební spořitelny, přičemž se týká pouze fyzických osob v exekuci zahájené před 28. říjnem 2021. Pokud do konce listopadu dlužníci uhradí dlužnou jistinu včetně poplatku exekutorovi, banka zajistí zastavení exekuce a vymáhání dluhu či dluhů.

UniCredit Bank

Jako pátá se do akce zapojila UniCredit Bank, jejíž varianta Milostivého léta běží od září do listopadu a je určena pro fyzické osoby i OSVČ, kteří mají v exekuci obyčejný spotřebitelský neúčelový úvěr. Nabídka se nevztahuje na úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti.

Home Credit

Nabídka platí pouze pro fyzické osoby, jejichž dluh je vymáhán exekučně. Osoba nesmí být v insolvenci. Home Credit dlužníkovi promine část dluhu, kterou ji přiznal soud. Související a dosud neuhrazené obchodní a sankční úroky budou dlužníkům odpuštěny.

Pro ukončení exekuce je nutné zaplatit náklady exekutora. Home Credit se snaží domluvit, aby se exekutoři spokojili s částkou 1 815 Kč. Nicméně to není schopna garantovat, protože se zákon o Milostivém létu II nevztahuje na dluhy u soukromých společností.

Zaplo Finance

Do akce se aktivně zapojila také společnost Zaplo Finance. Svým klientům, jež se nachází v prodlení se splátkami, nabízí snížení dluhu až na jistinu. Pro více informaci je nutné volat na telefonní číslo, které najdete na stránkách společnosti.

Hodnocení kategorie 4.5
K akci Milostivé léto II se připojilo pět bank a dvě nebankovní společnosti hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 22 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 26. 10. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze