V sousedním Slovensku někteří zaměstnavatelé začali po zaměstnancích požadovat negativní test na koronavirus s tím, že je bez testu nepustí do práce. Hrozí podobná situace i u nás? A pokud takový požadavek zaměstnavatel vznese, má zaměstnanec právo jej odmítnout? Je takové jednání ze strany zaměstnavatele zákonné?

Má zaměstnavatel právo po zaměstnanci žádat test na koronavirus

I přesto, že Slovensko nemělo tak vysoký nárůst nově nakažených jako Česko, rozhodlo se zavést celoplošné testování na koronavirus. Vzápětí se objevily diskuse kritizující chování některých zaměstnavatelů, kteří po zaměstnancích začali požadovat test na Covid. Dostali jednoduchou volbu – buď dodají negativní test nebo nebudou moci vykonávat práci podle pracovní smlouvy.

Jak se mohou čeští zaměstnanci zachovat, pokud by podobná situace nastala také u nás? Může si vůbec zaměstnavatel negativní test u zaměstnanců vynutit?

Zaměstnavatel nesmí nutit zaměstnance k testování na Covid

Zákonné to v žádném případě není a zaměstnavatel nemůže zaměstnancům nařídit, aby se nechali testovat na koronavirus a předložili negativní test. Může jim to pouze doporučit v jejich vlastním zájmu a zejména v zájmu ostatních zaměstnanců, se kterým jsou v kontaktu.

Zaměstnavatel totiž nepředstavuje žádný odborný, oprávněný či ochranný orgán veřejného zdraví (tím je například krajská hygienická stanice), a tudíž mu nepřísluší právo posuzovat či jinak hodnotit zdravotní stav zaměstnanců nebo v tomto případě závažnost epidemiologické situace.

Jednoduše řečeno zaměstnavatel nemá žádné kompetence k tomu, aby rozhodoval o tom, zda se zaměstnanci musí podrobit testování či nikoliv. Aby tak zaměstnavatel učinit mohl, musí takový požadavek vycházet z právních podkladů, případně rozhodnutí odpovídajícího orgánu ochrany veřejného zdraví.

Jedná se o výjimečné situace, kdy povinnost testování může stanovit zákon, vláda či Ministerstvo zdravotnictví. V takovém případě by zaměstnavatelův požadavek na test byl v souladu s právem a nedošlo by k porušení zákona. Taková situace však zatím nenastala.

Jak se může zaměstnanec bránit, pokud zaměstnavatel trvá na negativním test na Covid

Obrana je jednoduchá. Zaměstnavatel nemůže negativní test požadovat, a tudíž nemůže ani zaměstnance žádným způsobem trestat za to, že jej nedodal. Zaměstnanec, který žádost odmítl splnit, nesmí být napomenut ani vyhozen. Naopak požadavek v podobě vynucování negativního testu na koronavirus může být hodnocen jako nepřiměřený a neodůvodněný zásah do osobního života zaměstnanců.

Zaměstnavatel, který má oprávněnou obavu, že zaměstnanec přišel do osobního kontaktu s nakaženou či nakaženými osobami, je obrátit se na hygienickou stanici. Jedině ta totiž může konkrétní osobě nakázat povinný test na koronavirus.

Existují zaměstnavatelé, kteří mohou negativní test požadovat?

Existují. Výjimku představují speciální profese, kde je testování na různé infekční choroby běžné. Jedná se zejména o lékařské, laboratorní a jiné podobné činnosti související s ochranou a péčí o lidské zdraví.

Zde dokonce testy na infekční choroby bývají součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Bezinfekčnost zaměstnance je tohoto typu profesí v podstatě jednou ze základních podmínek bezpečného výkonu práce a tuto povinnost měli i za dřívějšího stavu v rámci standardní BOZP pro danou profesi.

Zajistit testování na koronavirus je v současné době v případě těchto zaměstnanců téměř automatickou povinností. Stejně tak platí, že je povinností zaměstnanců se testům dobrovolně podrobit. Za nerespektování této povinnosti mohou být postihnuti i odbdržením výpovědi.

Hodnocení kategorie 4.5
Má zaměstnavatel právo po zaměstnanci žádat test na koronavirus? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 4 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 12. 2020. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze