Odchod do předčasného důchodu neznamená jen to, že senior začne pobírat starobní důchod o několik let dříve. S předčasným důchodem je spojena spousta omezení, jež se týkají i možností přivýdělku. Lze vůbec v předčasné penzi vydělávat peníze navíc a kolik?

K předčasnému důchodu si lze přivydělávat Je s tím však spojena řada omezení

Kdy lze do důchodu nastoupit dříve

Základní podmínku odchodu do předčasného důchodu představuje minimální doba pojištění alespoň 35 let. Další se týká řádného důchodového věku. Je-li nižší než 63 let, senior může do předčasného důchodu jít 3 roky před jeho dosažením. Činí-li důchodový věk 63 let a více, může senior jít do důchod o 5 let dříve, ne však před dosažením 60 let.

Jak si může senior v předčasném důchodu přivydělat

V předčasném důchodu není možné neomezeně pracovat nebo vykonávat podnikatelskou činnost a nechat si současně vyplácet dávku od státu. Existuje jediná možnost přivýdělku a tou je brigáda, kdy z příjmu nevzniká povinnost odvádět sociální pojištění, a výše výdělku je omezena.

3 způsoby přivýdělku předčasném důchodu:

  • zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nepřesahuje 4 000 Kč měsíčně, může jít o práci na dohodu,
  • dohoda o provedení práce, kdy příjem nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc,
  • samostatně výdělečná činnost, kdy výše příjmu po odpočtu výdajů musí být nižší než 96 777 Kč (tento limit platí pro rok 2023).

Pracovat na dohodu, brigádničit či podnikat v omezeném rozsahu smí předčasný důchodce až do doby, dokud nedosáhne řádného důchodového věku. Po jeho dosažení veškeré limity odpadávají a důchodci mohou vykonávat i takovou výdělečnou činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění.

Pravidla a podmínky přivýdělku v předčasném důchodu

Předčasný důchodce může pracovat pro více zaměstnavatelů současně, pokud se celková finanční odměna v hrubém vejde do výše uvedených limitů.

Pokud před dosažením důchodového věku nechce být senior odkázán jen na brigády nebo podnikání s omezenou výší příjmu, jako řešení se nabízí odložení výplaty předčasné starobní penze. Nebude-li pobírat státní dávky, může pracovat nebo podnikat bez omezení. To se vyplatí, pokud má dostatečně vysoký příjem.

V případě zaměstnání nebo podnikatelské činnosti, na základě níž vzniká účast na pojištění, musí předčasný důchodce tuto skutečnost oznámit do 8 dní České správě sociálního zabezpečení. Výplata předčasného důchodu bude zastavena do doby, než senior dosáhne důchodového věku, případně poté, co výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění, ukončí.

Výjimku představují pasivní příjmy, na něž se nevztahují žádné limity, a neplatí se z nich žádné sociální pojištění. Jedná se například o příjem z pronájmu vlastní nemovitosti nebo její části a podobně. Pasivních příjmů mohou mít předčasní důchodci, kolik chtějí.

V řádném důchodu je pracující senior odměňován, ale ne moc

Po dosažení důchodového věku smí důchodce pracovat bez omezení i limitů pro výši příjmu, typu pracovního úvazku či druhu činnosti. Naopak je odměňován každý důchodce, který si k důchodu přivydělává.

Vykonává-li pojištěnou výdělečnou činnost, z níž odvádí pojistné, po uplynutí určité doby má nárok na navýšení důchodu. Míra navýšení se odvíjí od toho, zda si senior nechává vyplácet starobní penzi, její polovinu nebo si výplatu důchodu odložil na později.

Zvyšováním starobní penze při práci se zabývá § 34 zákon o důchodovém pojištění. K navýšení výpočtového základu:

  • o 1,5 % za každých 90 kalendářních dní, pokud důchodce nepobírá starobní ani invalidní důchod III. stupně,
  • o 1,5 % za každých 180 kalendářních dní platí, nechává-li si pracující důchodce vyplácet polovinu své starobní penze,
  • o 0,4 % za každých 360 kalendářních dní, pobírá-li starobní důchod v plné výši.

Ministerstvo práce chce systém odměňování vylepšit

Legislativním procesem proto prochází nový návrh, dle něhož by všichni pracující důchodci měli nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu. Pokud návrh projede, změna by měla začít platit od 1. července 2023. Ministerstvo tak chce podpořit důchodce v tom, aby výdělečně činní zůstali co nejdéle.

To znamená, že pracujícím důchodcům stát odpustí odvody na důchodové pojištění. Na slevu z pojistného by měly mít nárok také OSVČ, kteří mají nárok na starobní důchodu v plné výši. Ty by odváděly zálohu na důchodové pojištění ve výši 22,7 % místo 29,2 %.

Hodnocení kategorie 4.5
K předčasnému důchodu si lze přivydělávat. Je s tím však spojena řada omezení hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 28 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 16. 2. 2023. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze