Nárok OSVČ na peněžitou podporu od státu se od zaměstnanců liší. Například těhotné podnikatelky nemusí mít nárok na mateřský příspěvek v souvislosti s porodem a péčí o dítě. Bez finančních prostředků však zůstat nemusí zůstat.

OSVČ porod mateřská a čerpání nemocenského příspěvku

Dobrovolné nemocenské pojištění u těhotných podnikatelek

Řešením je stát se účastníkem dobrovolného nemocenské pojištění, které v případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) není pevnou součástí sociálního pojištění jako u zaměstnanců.

Kromě účasti je nutné splnit dobu pojištění, které musí trvat nejméně 180 dní v období jednoho roku před nástupem na mateřskou a 280 kalendářních dní v posledních dvou letech. Do této lhůty se počítá nemocenské pojištění z podnikání, z předchozího zaměstnání i práce na dohodu.

Pokud tuto podmínku podnikající podnikatelka nastupující na mateřskou nesplňuje, nevzniká jí nárok na peněžitou podporu v mateřství.

Dobrovolné nemocenské pojištění - výše záloh i výše podpory

Pravidelné platby u dobrovolného nemocenského pojištění musí být nejméně ve výši minimálních záloh, pokud nebyl na základě podaného přehledu určen jiný základ. Přihlásit se lze při vyřizování živnostenského oprávnění nebo kdykoliv během zdaňovacího období.

Je třeba vyplnit a odevzdat Přihlášku k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, jejíž tiskopis je možné stáhnout na webových stránkách ČSSZ nebo osobně vyzvednout na pobočka ČSSZ.

Pro rok 200 činí minimální záloha 147 Kč měsíčně. Nelze-li stanovit maximální vyměřovací základ z daňového přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy, což je pro 2022 19 456 Kč. Měsíční platba v takovém případě činí 409 Kč.

Nárok na čerpání nemocenského příspěvku vzniká po uplynutí prvních 3 měsíců dobrovolné účasti. Co se týče výše nemocenské, očekávejte maximálně několik tisíc korun. Prvních 14 nemoci navíc OSVČ nedostane nic. Zaměstnancům toto období pokryje zaměstnavatel. Při čerpání nemocenského nemůže OSVČ vykonávat podnikatelskou činnost, jinak o nárok přijde.

OSVČ a nemocenská v souvislosti porodem

Pokud krátce podnikající žena zjistí, že je těhotná, má stále čas přihlásit se k dobrovolnému nemocenskému pojištění a zároveň přitom splnit podmínku 180 a 280 dní. Musí se přihlásit co nejdříve.

Ženy OSVČ, jež podnikají déle než dva roky a dobrovolné nemocenské si neplatily, nárok na mateřskou podporu nemají. Pokud se však k účasti na dobrovolném nemocenském pojištění na začátku těhotenství přihlásí, úplně bez peněz nezůstanou.

Dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 57 odst. 1 písm. f) smí ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, pokud žena předloží potvrzení OSSZ, v němž se píše, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

Žena smí čerpat nemocenskou od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu bez stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Nemusí dodržovat žádné vycházky. Tato dočasná pracovní neschopnost bude ukončena po šesti týdnech od porodu, nebude-li žena dál pracovně neschopná z jiného důvodu.

Je také možné čerpat rodičovský příspěvek. Zde není nutné splňovat žádnou dobu pojištění, stačí splnit podmínky celodenní péče o nejmladší dítě v rodině.

Hodnocení kategorie 4.5
OSVČ, porod, mateřská a čerpání nemocenského příspěvku hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 31 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 26. 10. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze