Ze zákona musí být některé informace o firmách veřejně dostupné. Základní a důležité údaje shromažďuje a uchovává Obchodní rejstřík firem. Funguje online. O společnosti se tak vše podstatné dozvíte kdykoliv potřebujete.

Co je obchodní rejstřík a k čemu slouží Umíte jej používat

Co je obchodní rejstřík

Je to veřejně dostupná databáze obsahující zákonem stanovené informace o registrovaných společnostech a podnikajících fyzických osobách za účelem ověření firmy a jejího podnikání. Podrobně se jím zabývá zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Veškeré údaje, které se nachází v obchodním rejstříku jsou volně přístupné, stačí si otevřít příslušné webové stránky a zadat název konkrétní firmy.

Nejčastěji je obchodní rejstřík využíván tehdy, když si potenciální zákazníci nebo obchodní partneři v rámci prvního kontaktu chtějí ověřit, zda daná společnost existuje a uvádí o sobě pravdivé údaje.

Obchodní rejstřík funguje na online platformě spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Zadatním některý základních informací je možné zjistit všechny zákonem určené informace o daných subjektech včetně sbírky listin, které jsou taktéž dostupné.

Co je sbírka listin

Jedná se o soubor důležitých dokumentů, které souvisejí s podnikatelským subjektem v obchodním rejstříku. Veřejně dostupné nejsou všechny dokumenty.

Mezi doklady, které musí společnost zapsaná v OR rejstříkovému soud doložit, náleží:

 • dokumenty o založení subjektu,
 • doklady o zrušení, sloučení či přeměně subjektu,
 • dokumenty týkající se volby, jmenování nebo odvolání statutárního orgánu,
 • výroční zprávy a účetní uzávěrky,
 • doklady o rozdělení zisku,
 • informace týkající se vypořádání ztráty.

Kdo se musí zapsat do obchodního rejstříku

Do obchodního rejstříku jsou povinni se zapsat vybrané skupiny podnikatelských subjektů. Konkrétně se jedná o:

 • obchodní společnosti a družstva - společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti),
 • podnikající fyzické osoby se sídlem v ČR a příjmy nad 120 milionů Kč bez DPH za poslední dvě účetní období,
 • zahraniční podnikající osoby stanovené zákonem,
 • další podnikající subjekty, jimž zápis do rejstříku nařizuje zvláštní právní předpis.

Obchodní rejstřík a OSVČ

Do obchodního rejstříku se nemusí povinně zapisovat osoby samostatně výdělečné činné s příjmy nižšími než 120 milionů Kč bez DPH za dvě účetní období. Mohou tak učinit z vlastní vůle. OSVČ jsou povinni se zapsat pouze do živnostenského rejstříku (ŽR).

Pokud ale o zápis požádají, musí počítat s tím, že jim vzniknou určité povinnosti, mezi které patří vedení účetnictví, vystavování a evidence účetních dokladů a zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin.

Jaké informace musí obchodní rejstřík obsahovat

Seznam všech údajů, které musí být u každé registrované společnosti v obchodním rejstříku uvedeny určuje výše zmíněný o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dle tohoto zákona obsahuje zásadní skutečnosti o evidovaném podniku, které se týkají činnosti i orgánů.

Konkrétně se jedná o následující údaje:

 • Název firmy a sídlo firmy nebo adresa podnikající osoby.
 • Předmět činnosti či podnikání, případně vymezení účelu podnikající osoby.
 • Právní forma právnické osoby (fyzická či právnická osoba, akciová společnost atd.)
 • Den vzniku a případně i zániku právnické osoby.
 • U fyzické osoby datum narození, rodné číslo a trvalá adresa.
 • Identifikační číslo osoby přidělené rejstříkovým soudem (IČO).
 • Celý název statutárního orgánu a počet členů včetně jejich jmen a adres a způsobu, jak za právnickou osobu jednají s den vzniku a zániku funkce.
 • Jméno a adresa kontrolního orgánu, nebo jméno a sídlo osoby, jež je členem tohoto orgánu včetně dní vzniku a zániku funkce.
 • Jméno a adresa prokuristy, způsob, jakým jedná, a informace, že se vztahuje jen na určitou pobočku či určitý závod včetně jejich identifikace a informace, že je oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
 • Další zákonem stanovené skutečnosti či jiné údaje, o jejichž zápis právnická osoba požádá.
 • Den provedení zápisu.

Jak používat obchodní rejstřík

Abyste našli potřebné údaje o vybrané společnosti, potřebujete znát jen jeden ze základních údajů. Může to být IČO, název podniku, jméno podnikající osoby, případně spisovou značku.

Při vyhledávání není nutné dbát na správnou diakritiku, ani velká a malá počáteční písmena. Po vyplnění jednoho ze základních údajů stačí kliknout na tlačítko vyhledat a ihned budete přesměrováni na seznam výsledků.

Jako první se dozvíte všechny základní údaje - název, identifikační číslo, spisovou značku, sídlo, den zápisu a případně informaci o tom, zda se daná společnost nachází v likvidaci.

Zobrazit si můžete rozšířený přehled, který obsahuje důležité kontakty, soupis údajů, které se podniku týkají aktuálně nebo byly do obchodního rejstříku zapsány v minulosti, povinné údaje dle zákona, sbírku listin a další informace týkající se exekučních řízení, insolvence, likvidace a podobně.

Hodnocení kategorie 4.5
Co je obchodní rejstřík a k čemu slouží? Umíte jej používat? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 23 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 3. 3. 2023. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze