Na mírně vyšší platy se mohou v letošním roce těšit zaměstnanci i bez navýšení mezd ze strany zaměstnavatelů. Důvodem jsou novinky v oblasti daní a daňových slev. Nejvíce si polepší rodiče s dvěmi a více dětmi. Příjemné překvapení některým přinese i pravidelné roční zúčtování daní.

Zaměstnanci si v roce 2022 polepší Mohou za to daové novinky

První mzda v letošním roce jistě překvapila spoustu zaměstnanců a to příjemně. Byla totiž o něco vyšší než výplata v roce 2022. Nemohli za to však štědří zaměstnavatelé, ale daňové novinky, mezi něž patří:

  • vyšší minimální mzda,
  • vyšší daňová sleva na poplatníky,
  • vyšší daňová sleva na druhé a další dítě,
  • vyšší cestovní náhrady,
  • zrušení stropu pro daňový bonus i vyšší nutné příjmy,
  • vyšší nezabavitelné minimum.

Jak se čistá mzda počítá

V roce 2021 byla cca po třinácti letech zrušena superhrubá mzda. Daň z příjmu ve výši 15 % se znovu počítá z měsíční hrubé mzdy. Takzvaná solidární daň ve výši 23 % se týká platů, jejichž výše přesahuje 4 násobek měsíční průměrné mzdy. Daň z příjmu se vztahuje také na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku a na ostatní příjmy.

Částka ve výší 15 % vypočtená z hrubé mzdy představuje měsíční zálohu na daň z příjmu před odečtením slev. Ze zálohy se odečítají daňové slevy, na něž má zaměstnanec nárok.

Jedná se například o daňové slevy na vyživovanou manželku či manžela, za umístění dítěte nebo dětí ve školce či jiném předškolním zařízení. Zbylou částku zaměstnavatel odvede jako plátce finančnímu úřadu.

Dále se ze mzdy platí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a sociální pojištění ve výši 6,5 % z hrubého měsíčního platu (celkem tedy 11 %). Zaměstnavatel však za zaměstnance uhradí celkově vyšší odvody a to přibližně 9 % za zdravotní a 24,8 % za sociální pojištění.

Po odečtení zálohy na daň po slevách, sociálním a zdravotním pojištění z hrubé mzdy se získá čistá mzda.

Základní daňová sleva na poplatníka

Pro rok 2022 platí o 2 570 Kč zvýšená daňová sleva na každého daňového poplatníka v ČR. Pro letošek činí celkem 30 840 Kč za každý měsíc.

V plné výši mohou tuto slevu uplatnit také zaměstnanci, kteří pracovali pouze část roku nebo daň z příjmu platili formou srážky z daně, což se dělá v případě dohody o provedení práce (DPP) nebo autorských honorářů do 10 000 Kč.

Zatímco zaměstnancům se do platu promítne hned od ledna, OSVČ ji uplatní až v daňovém přiznání za rok 2022, tedy v březnu následujícího roku 2023.

Daňová sleva na druhé a každé další dítě

Zvýšená byla rovněž sleva na druhé a další dítě. Poprvé si ji na svém platu zaměstnanci všimli na výplatě za leden 2022. V rámci ročního zúčtování daní zaměstnavatel zohlední i nevyužité navýšení daňového zvýhodnění za minulý rok. U dětí s průkazem ZTP/P je sazba dvojnásobná.

Cestovní náhrady

Také vzrostly cestovní náhrady pro všechny zaměstnance jezdící na služební cesty. Zvedly se jak sazby tuzemského stravného, tak i náhrady při cestách do některých zemí.

Od 19. října 2021 se do oblasti cestovních náhrad promítly rovněž dražší pohonné hmoty z důvodu nezvyklé energetické krize.

Nezabavitelné minimum

Zaměstnancům, kteří se nachází v probíhajícím exekučním řízení, jsou z jejich platu každý měsíc prováděny srážky. Dle zákona jim musí zůstat takzvané nezabavitelné minimum. To je od ledna 2022 opět vyšší.

Aktuálně nezabavitelná částka zahrnuje životní minimum ve výši 3 860 Kč, nezabavitelné minimum ve výši 8 006,25 Kč, a částka na každou vyživovanou osobu (děti, manželka či manžel a podobně), která činí 2 668,75 Kč.

Hodnocení kategorie 4.5
Zaměstnanci si v roce 2022 polepší. Mohou za to daňové novinky hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 5 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 6. 4. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze