Od vpádu ruské armády na ukrajinské území a vypuknutí války uběhl jeden rok. Česko válečným uprchlíkům nabízí pomoc, jejíž součástí je i finanční podpora. Podmínky pro přidělení dávek budou od července 2023 přísnější, aby se zamezilo jejich zneužívání a pomoc se dostala pouze k těm, kteří ji skutečně potřebují.

Pravidla humanitárních dávek pro uprchlíky z Ukrajiny budou od července přísnější

Na konci ledna vláda schválila novelu zákona „Lex Ukrajina V“, kterou upravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud novelu schválí Parlament a Senát, bude humanitární pomoc uprchlíkům odpovídat českému životnímu minimu od prvního měsíce pobytu na území ČR.

„Cílem je maximálně efektivním způsobem podpořit ty, kdo to skutečně potřebují. Již delší dobu například ověřujeme konkrétní situaci žadatelů o humanitární dávku. Toto testování musí co nejméně zatěžovat úřady práce,” zdůraznil nutnost úprav ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na jakou pomoc mají ukrajinští uprchlíci nárok nyní

Aktuálně ukrajinští váleční uprchlíci po příchodu na území ČR získávají nárok na ubytování zdarma a finanční pomoc ve výši 5 000 Kč po dobu 6 měsíců. Od 7. měsíce obdrží jen životní minimum, nejsou-li stále soběstační. To znamená, že si nenašli práci.

Finanční pomoc do července 2023:

  • 4 860 Kč pro dospělé starší 18 let,
  • 3 490 Kč pro děti a dospívající mladší 18 let a nezaopatřené studenty do 26 let.

Od března si v Česku našlo práci přes 188 tisíc uprchlíků a v současnosti jich zde pracuje více než 100 tisíc.

Kontrola příjmů uprchlíků bude důslednější

Pokud novela projde, nároky uprchlíků se v létě výrazně změní. Nárok na bezplatné bydlení bude maximálně 150 dní (tj. 5 měsíců) a výše finanční podpory bude už od prvního měsíce odpovídat částce životního minima. Po uplynutí 5 měsíců si musí nové bydlení zajistit už sami.

Součástí změn bude i důslednější kontrola příjmů uprchlíků. Úřad práce začne sledovat výši příjmu z českých i zahraničních zdrojů. Pokud zjistí, že má žádající finanční prostředky na uspokojení základních potřeb včetně bydlení, nárok na dávku bude zamítnut.

Rovněž se bude ověřovat, proč žadatel i po 5 měsících stále nepracuje. Nebudou-li zjištěny objektivní překážky, bude mít uprchlík nárok pouze na existenční minimum ve výši 3 130 Kč.

Nová pravidla se nebudou vztahovat na nejvíce zranitelné skupiny uprchlíků, mezi něž patří malé děti, zdravotně postižení, pečující osoby, studenti a senioři nad 65 let. Těm po uplynutí 150 dnů nárok na podporu ve výši životního minima zůstane.

K žádosti o dávku je nutná identita občana nebo bankovní identita

Pouze první žádost bude možné podávat v papírové podbě, poté už jen online. Nutné bude přihlášení do portálu Úřadu práce pro žádosti o humanitární dávku.

K tomuto účelu je vyžadováno zřízení identity občana (NIA) či bankovní identity, kterou ukrajinským uprchlíkům zatím umožňují pouze čtyři banky a to Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka a MONETA Money Bank.

Ke zřízení identity občana potřebují cestovní pas a vízový štítek se strojově čitelnou zónou vydaný Českou republikou. Následně požádají na Czech POINTu o zřízení mobilního klíče eGovernmentu a stáhnou si mobilní aplikaci mobilního klíče do telefonu.

Podpora pro solidární domácnosti a příspěvek na bydlení

Omezena bude i finanční podpora pro solidární domácnosti. Od července bude příspěvek náležet pouze těm, kteří uprchlíky ubytují ve své domácnosti a budou s nimi bydlet pod jednou střechou. Nárok budou mít na 3 000 Kč měsíčně za každou ubytovanou osobu a nejvýše 9 000 Kč.

Novinkou by měl být příspěvek na bydlení pro ukrajinské uprchlíky. Uprchlíci s dočasnou ochranou by měli obdržet prostředky na zajištění živobytí a na bydlení, pokud prokážou, že si nemohou zajistit práci a výdělek. Výše příspěvku bude teprve vymezena nařízením vlády.

Hodnocení kategorie 4.5
Pravidla humanitárních dávek pro uprchlíky z Ukrajiny budou od července přísnější hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 11 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 18. 4. 2023. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze