Vláda na konci loňského roku představila návrh penzijní reformy. Žádná revoluce se však konat nebude. Český penzijní systém čekají pouze parametrické změny. Ale ani ty nebudou hned, první opatření by měla začít platit až v roce 2022. Jaké změny nás čekají?

Penzijní reforma Žádná revoluce ale jen drobné změny

Návrh plánovaných úprav stávajícího penzijního systému představila současná ministryně práce Jana Maláčová společně se šéfkou Důchodové komise Danuší Nerudovou. Na konferenci Maláčová zdůraznila, že navrhovaná opatření povedou k dostatečné stabilizaci stávajícího českého penzijního systému. Peníze chce do upraveného systému získávat z daní.

Vznikne nultý a první pilíř penzijního systému

V rámci chystaných změn by mělo dojít (opět) k rozdělení důchodového systému na dva pilíře a to na nultý a první pilíř.

  • Nultý pilíř by v podstatě znamenal garantovaný důchod. Byl by založený na principu solidarity a penzisté by odsud získávali státní podporu v jednotné výši. Peníze by do nultého pilíře pocházely ze státního rozpočtu, tedy z daní.
  • První pilíř by pak znamenal tzv. zásluhovou část důchodů, která by vycházela z výše příjmu (osobní vyměřovací základ), počtu odpracovaných let a u žen také dle počtu vychovaných dětí. Peníze by pocházely z uhrazeného pojistného.

Základní důchod by činil 10 000 Kč pro každého

Na konferenci se vedla diskuse, která se týkala výše garantovaného (základního) důchodu, a na základě čeho stanovit výpočet zásluhového části starobní penze. Ze tří navrhovaných variant byl vybraná druhá, tzv. technická varianta.

Tato varianta navrhuje základní důchod ve výši 10 000 Kč vyplácený z nultého pilíře. Nárok by na tuto částku měl každý, kdo odpracuje 25 let, přičemž po celou dobu hradil zákonem stanovené pojistné. Aktuálně nárok na důchod vzniká po 35 odpracovaných letech.

Z prvního pilíře by poté penzistovi byla vyplácena individuální částka starobního důchodu, jejíž výše by závisela na třech kritériích:

  1. veškeré předchozí výdělky včetně celkové délky pojištění,
  2. nevýdělečné období (např. vojna, doba invalidity),
  3. celkové době věnované péči o děti a počtu vychovaných dětí (tzv. výchovné).

Změny penzijního systémů přinesou několik zajímavých výhod

Součástí navrhovaných změn je také několik bonusů, které ocení vybrané skupiny, například matky, lidé z náročných profesí a pracující důchodci.

Za každé vychované dítě 500 korun k důchodu

Ženy, které vychovají děti, jistě ocení odměnu, která na ně čeká v penzi. Za každé děti by hlavní pečující osoba (zpravidla vlastní matka) v rámci penze obdržela 500 korun, nejvýše však 1 500 korun. Za čtvrté a další dítě už odměna nedorazí.

Náročné profese půjdou do penze dříve

Možnost odejít do důchodu dříve až o několik let získají lidé pracující v náročných profesích. Jako náročné profese jsou považovány pracovní pozice z 3. a 4. kategorie dle kategorizace práce dle vyhlášky 432/2003 Sb. hodnotící vliv práce na zdraví pracovníka.

Jedná se například o horníky, brusiče, svářeče, všeobecné zdravotní sestry se specializací a jiné profese, které jsou náročné po psychické či fyzické stránce, případně obojí. Za každých odpracovaných 10 let by se jejich důchodový věk snížil o jeden rok.

Výdaje spojené s touto úpravou by zčásti zaplatili jejich zaměstnavatelé, kteří by byli povinni nově za každého zaměstnance v náročné profesi platit o 5 % vyšší pojistné.

Vyšší důchod pro pracující penzisty

Upravený penzijní systém počítá také s odměňováním důchodců, kteří budou v důchodu pokračovat v práci. Příjmy pracujících důchodců by měly podléhat nižšímu zdanění oproti současnému systému, který oceňuje pouze jeden odpracovaný rok v penzi.

Penzijní reforma by měla probíhat v letech 2022 až 2025

Pokud by návrh penzijní reformy byl přijat, první změny by měly začít platit až v roce 2022. Jak první by mělo dojít k rozdělení systému na nultý a první pilíř, k vyplácení základního důchodu z nultého pilíře, zkrácení potřebné doby pojištění na 25 let a zavedení nižší daně pro pracující důchodce.

O rok později by měl začít platit bonus pro matky a spuštění tzv. kalkulačky starobní penze sloužící k průběžnému hodnocení dob důchodového pojištění. To znamená, že by bylo možné si předem spočítat dobu odchodu do penze i výši starobního důchodu.

V roce 2024 se počítá se zahájením snižování důchodového věku pro náročné profese a v roce 2025 by měl být dokončen nový systém ocenění nevýdělečných osob, změny ve výpočtu invalidních a pozůstalostních penzí a také zkrácení penalizace u předčasných důchodů.

Hodnocení kategorie 4.5
Penzijní reforma: Žádná revoluce, ale jen drobné změny hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 7 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 19. 1. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze