Oddlužení neboli osobní bankrot je vhodným řešením pro spoustu zadlužených lidí, kteří už nemohou splácet všechny své dluhy. V tomto článku jsme shrnuli některá základní fakta, která se oddlužení týkají.

Osobní bankrot a jeho podmínky

Definice osobního bankrotu

Osobní bankrot, který se označuje také jako oddlužení, je oblíbeným řešením stavu, když už dlužník není schopný řádně splácet svoje stávající závazky. Nejedná se ale o nic příjemného – nejdříve je třeba nechat si vypracovat žádost a poté soud vyhlásí insolvenční řízení, do kterého se mohou přihlašovat jednotliví věřitelé. V případě schválení osobního bankrotu pak dlužníkovi zůstává pouze nezabavitelné minimum, zbytek mzdy se pak rozdělí věřitelům, část připadne jako odměna pro insolvenčního správce. Délka oddlužení je až pět let, během této doby musí dlužník splatit alespoň 30 % všech přihlášených pohledávek.

Osobní bankrot u manželských párů

Žádost o oddlužení si mohou podat nejen jednotlivci, ale i manželé. V takovém případě je podání žádosti o osobní bankrot výhodnější – nemusí se tak platit dva poplatky insolvenčním správcům, ale při společném oddlužení se hradí poplatek pouze jeden. Společné oddlužení manželů ale nebylo možné vždy, v platnost vešlo až v roce 2014.

Kdo si může požádat o osobní bankrot?

Podat žádost o osobní bankrot si může ten, kdo splní tři základní podmínky – dluží alespoň dvěma věřitelům, není svoje dluhy schopný splácet a během následujících pěti let dokáže splatit alespoň 30  % ze svých dluhů. Při posuzování žádosti pak samozřejmě hraje roli i příjem dlužníka – pokud se prokáže, že je příliš nízký, bude žádost pravděpodobně zamítnuta.

Podání žádosti o osobní bankrot

Zažádat si o oddlužení už nyní nemůžete sami (nemáte-li potřebné vysokoškolské vzdělání), ale musíte se obrátit např. na některou z občanských poraden, advokáta, notáře nebo jinou osobu, která je oprávněna žádost sepsat a podat. O schválení či zamítnutí osobního bankrotu pak rozhodne soud, jenž návrh zkontroluje a vyhlásí insolvenční řízení.

Rozhodnutí o žádosti a další průběh

Řešením osobního bankrotu může být v některých případech i zpeněžení majetkové podstaty, většinou se ale přistupuje k oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Jak už bylo výše řečeno, dlužník musí mít dostatečné příjmy, z nichž mu zůstane jen nezabavitelné minimum, které se počítá ze základní nezabavitelné částky, jež je navýšena o třetinu zbytku mzdy. Oddlužení pak končí buď po pěti letech splácení, nebo i dříve, pokud se dlužníkovi podaří splatit všechny svoje závazky rychleji. Po pěti letech řádného splácení už se pak mohou dlužníkovi smazat zbylé závazky a nároky věřitelů pak zanikají.

V čem spočívají změny, které proběhly v roce 2017?

1.července 2017 vstoupila v platnost novela zákona, která přinesla řadu zásadních změn. Ty jsou pro dlužníky vesměs pozitivní a jejich hlavním cílem je ochrana dlužníků před podvodníky, kteří vybíraly vysoké částky za vypracování návrhu na oddlužení. Zatímco před tímto datem si mohl žádost podat každý sám (případně se obrátit na libovolnou společnost), nově už může dlužník podat žádost o osobní bankrot pouze prostřednictvím pověřených osob – těmi jsou právníci, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a neziskové společnosti, které ovšem musejí mít akreditaci. Výjimku mají pouze dlužníci s právnickým či ekonomickým vzděláním v magisterském stupni. Další důležitou změnou je pak zastropování odměn za vypracování návrhu – nově je maximum stanoveno na 4 000 Kč u jednotlivce a na 6 000 Kč u manželů (vždy bez DPH). Dříve si za tento úkon některé společnosti účtovaly odměny až v řádu desítek tisíc, nehledě na to, že řadě jejich klientů pak stejně osobní bankrot schválen nebyl.

Hodnocení kategorie 4.5
Osobní bankrot a jeho podmínky hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 664 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 29. 10. 2017. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Inzerce

Doporučujeme

Diskuze