Konkrétně se jedná o nový zákon č. 374/2021 Sb. o elektronických komunikacích, jenž vešel v platnost 1. července 2022. Za nevyžádaný telemarketing hrozí pokuty v řádech moha milionů. Znamená to definitivní konec obtěžujících telefonátů s nabídkami? Víte, jak se před nimi bránit?

Nevyžádaným nabídkám po telefonu je konec Od 1 července to zakazuje zákon

Od začátku července jsou Češi lépe chráněni před nevyžádanými telefonáty, které se snaží prodat cokoliv od levnějších služeb až po různé druhy zboží. Nově ke kontaktu nesmí dojít bez předchozího souhlasu potencionálního zákazníka. Nejde pouze o telefonování, ale také o SMS zprávy a e-maily. Platí to i pro samotné žádosti.

Dohledem nad dodržováním zákona je pověřen Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Za porušení zákona může být udělena pokuta až 50 milionů Kč nebo až 10 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období. Rozhodující je fakt, která z těchto hodnot je vyšší.

Nepsané pravidlo “co není zakázáno, je povoleno” už neplatí

Žádná společnost už vás nesmí kontaktovat, pokud ji telefonní číslo nebo e-mailovou adresu neposkytnete sami. Nově automaticky platí předpoklad, že o telefonické nabídky nestojíte. Dříve to platilo naopak. Pokud jste u operátorů nevyjádřili nesouhlas, mohl vás kontaktovat kdokoliv. Nový zákon jasně říká, že povoleno je pouze to, s čím jednoznačně a prokazatelně souhlasíte.

Pokud o telefonické marketingové nabídky máte zájem, sdělte souhlas vašemu telefonnímu operátorovi prostřednictvím samoobslužného webového portálu nebo osobně na pobočce. Souhlasit lze se zveřejněním telefonního čísla a identifikačních údajů i se zveřejněním údajů pro marketingové účely.

Jinak se zákaz telemarketingu vztahuje na všechny účastníky veřejného seznamu, kteří se svým operátorem uzavřeli smlouvu o poskytování služeb. Volat je možné pouze na základě výslovného souhlasu zveřejněním telefonního čísla a souhlasu s marketingem. V ostatních případech je volající povinen prokázat, kde číslo získal a že je oprávněn s ním nakládat ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů.

Jak se bránit před telemarketingem v 7 krocích

  1. Žádost o souhlas s přidáním vašeho telefonního čísla nebo e-mailu do databází vždy odmítněte.
  2. Nesdělujte své osobní, ani kontaktní údaje nikomu, o kom si nejste jisti, že jej znáte, nebo máte zájem o jeho služby.
  3. Hned na začátku hovoru si ověřte, kdo vám volá a odkud vzal vaše telefonní číslo.
  4. Pokud víte, že jste souhlas k marketingovým telefonátům neposkytli, stěžujte si u Českého telekomunikačního úřadu.
  5. Nezjistíte-li, kdo vám volal, tuto informaci vám ze zákona musí na vaši žádost sdělit telefonní operátor.
  6. Znáte-li volajícího, můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a požádat o informaci, kde vaše osobní údaje vzal.
  7. V případě nedostatečné odpovědi, se můžete obrátit na Úřad o ochraně osobních údajů. K dotazu přiložte kopii komunikace a nezapomeňte uvést datum a čas volání, jinak se stížností nebude zabývat.

Zákaz neplatí pro firmy, se kterým jste byli v kontaktu

Výjimku představují firmy či osoby, které vás v minulosti již kontaktovali a lze předpokládat, že o ně máte zájem. Platí to zejména pro osobní bankéře, finanční poradce či lékaře, kteří využívají seznamy vlastních klientů.

Platí zde vztah mezi firmou a jejím klientem, kdy se předpokládá, že je v zájmu klienta, aby byl průběžně informován o nových možnostech, službách, produktech a podobně. Vlastního zákazníka je možné oslovit i bez předchozího souhlasu.

Jak je to s telefony uvedenými na vlastních stránkách

Telemarketingové firmy telefonní čísla snadno najdou na webových stránkách podnikatele, případně jiného subjektu. Zdrojem nemusí být pouze veřejné seznamy. Zde zákaz neplatí a je nutné individuálně posoudit, za jakým účelem bylo číslo zveřejněno.

Platí, že ani na takto získaný kontakt nesmí být zaslána zpráva obsahující obchodní sdělení. Taková zpráva by porušila zákon a to i tehdy, pokud by obsahovala jenom dotaz, zda je na zveřejněné číslo možné zavolat s nabídkou.

Telefonní kontakty z vlastních webových stránek tak představují jedinou možnost kontaktu ze strany telemarketérů. Nejprve musí na dané číslo zavolat a požádat o souhlas s přidáním do vlastní databáze, a teprve poté mohou nabídnout konkrétní službu či produkt.

Pokud o nabídkové telefonáty podnikatel nestojí, je doporučeno přímo na stránku s kontakty uvést, že si v žádném případě nepřeje být kontaktován za účelem telemarketingu. Také na web umístěte sdělení, že vás na uvedených číslech mohou kontaktovat pouze stálí a potenciální zákazníci, dodavatelé, smluvní partneři nebo jiné specifikované osoby.

Hodnocení kategorie 4.5
Nevyžádaným nabídkám po telefonu je konec. Od 1. července to zakazuje zákon hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 23 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 11. 8. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze