Zaměstnancům je nemocenské pojištění automaticky odváděno ze mzdy. U OSVČ jde o dobrovolné rozhodnutí. Chce-li živnostník čerpat finanční podporu od státu v době nemoci, kdy není schopen podnikat, musí si vedle zdravotního a sociálního pojištění platit extra nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění a OSVČ Jak to funguje jak se přihlásit a na co mají nárok

Nemocenské pojištění je automaticky odváděno u všech zaměstnanců na hlavní či zkrácený úvazek, na DPP i DPČ v případě výdělku přesahujících zákonem stanovené limitní částky. U živnostníků to funguje jinak. Kvůli placené nemocenské od státu se musí nejprve dobrovolně přihlásit k systému nemocenského pojištění.

Pro osoby samostatně výdělečně činné je určen systém nemocenského pojištění, jež při ztrátě příjmu v případech dočasné pracovní neschopnosti z různých důvodu zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

Jak funguje nemocenské pojištění u OSVČ

Aby živnostník od státu získal finanční dávku v době nemoci, musí si nemocenské pojištění platit po dobu minimálně tří měsíců a v případě nástupu na mateřskou dovolenou alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

V takovém případě má živnostník (OSVČ) nárok na:

  • nemocenskou a dlouhodobé ošetřovné,
  • peněžitou dávku během mateřství,
  • dávku otcovské poporodní péče.

Živnostník však nemá nárok na ošetřovné. Výjimkou bylo období koronavirové epidemie, kdy stát ošetřovné přiznal zaměstnancům i OSVČ.

Výše nemocenského pojištění pro OSVČ je 2,1 % z vyměřovacího základu. Měsíční základ nesmí být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nesmí být tedy nižší než 7 000 Kč. Minimální výše pojistného v takovém případě činí 126 Kč měsíčně. Platí se spolu se sociálním pojištěním.

Další možností je sjednání nemocenského pojištění u vybrané komerční pojišťovny. Pojistné se platí taktéž měsíčně a živnostník v případě nemoci obdrží částku ve výši a za podmínek sjednaných v pojistné smlouvě.

NÁŠ TIP: Chcete vědět, na jakou částku jako živnostník máte nárok v případě dobrovolného nemocenského pojištění? Spočítejte si to s kalkulačkou na stránkách ČSSZ.

Přihlášení OSVČ k nemocenskému pojištění

Živnostník, který si dobrovolné nemocenské neplatí, nemá nárok na řadu dávek od státu. V případě nemoci, kdy nemůže vykonávat podnikatelskou činnost, tak hrozí, že zůstane zcela bez finančních prostředků. Příčinou může být úraz, dlouhodobá nemoc i narození dítěte.

K nemocenskému pojištění se může přihlásit OSVČ při zakládání živnosti i kdykoliv poté na centrálním registračním místě. Vyplnit musí formulář nazvaný Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ. Lze tak učinit osobně na pobočce ČSSZ, ale stáhnout a vyplnit online ho lze přímo i na stránkách ČSSZ.

Může se OSVČ z nemocenského pojištění odhlásit?

Nemocenské pojištění pro OSVČ je dobrovolné a stejně jako se živnostník může přihlásit, se může i odhlásit opět kdykoliv během zdaňovacího období. K tomu slouží formulář Odhláška z nemocenského pojištění. K ukončení pojištění nemůže dojít přede dnem, kdy živnostník podal přihlášku.

Hodnocení kategorie 4.5
Nemocenské pojištění a OSVČ: Jak to funguje, jak se přihlásit a na co mají nárok hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 27 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 5. 6. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze