Nový typ koronaviru děsí svět. Ze dne na den se v Evropě uzavřely obchody, bary, restaurace a další podniky. Spousta zaměstnanců, podnikatelů i drobných živnostníků tak zůstala prakticky ze dne na den bez práce a příjmu. Nastalou situaci se snaží operativně řešit vláda i některé z bank. Třeba Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB) přišla s COVID půjčkou, která má pomoci drobným podnikatelům překlenout nepříznivé období.

Naděje pro podnikatele zasažené koronavirem Bezúročná půjčka COVID

Hledáte financování svého podnikání v rámci programů COVID? Připravili jsme pro vás informační web zachranpodnikani.cz , kde zjistíte aktuální podmínky konkrétních programů, bankovních i nebankovních úvěrů a další užitečné informace.

Základní informace o půjčce COVID

  • Půjčka pro malé a střední podniky (zpravidla do 250 zaměstnanců), které jsou zasaženy preventivním opatřením proti novému typu koronaviru
  • Bezúročný úvěr od 500 000 do 15 000 000 korun
  • Půjčka bez poplatků se splatností až 2 roky
  • Možnost čerpat úvěr až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • Půjčku je možno použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní výdaje
  • Úvěr je možno použít pouze na provozní financování, nikoliv na investice

Kdo má na půjčku COVID nárok?

Hlavním cílem bezúročné COVID půjčky je snaha zjednodušit přístup k provoznímu financování podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu nového typu koronaviru a souvisejících preventivních opatření. Čerpat ji mohou především malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu výše uvedených.

Jak o půjčku zažádat?

O půjčku COVID je možno zažádat skrze oficiální Žádost – dokument, který si jednoduše stáhnete na oficiálních stránkách ČMZRB. K žádosti je potřeba připojit přílohy, které slouží ke zhodnocení žadatele a jeho záměru. Po vyplnění Žádosti je potřeba odeslat ji skrze aplikaci ePodatelna. Ideální je, pokud využijete volbu "Podání pro neregistrované uživatele". 

Co dalšího budete potřebovat?

Žadatel o půjčku COVID musí k žádosti doložit ekonomické informace o svém podnikání (např. finanční výkazy, případně ekonomickou predikci). Pokud mu bude bezúročná půjčka schválena, je potřeba si také uschovat účetní doklad/y, aby bylo možné v případě kontroly prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje.

Za jak dlouho a jak jsou peníze vyplaceny?

Prvním krokem je vyhodnocení zaslané Žádosti. Každá žádost je posuzována individuálně. Pokud je schválena, dojde k podpisu úvěrové smlouvy mezi ČMZRB a žadatelem. Samotná výše bezúročné půjčky odpovídá potřebám žadatele, které specifikoval v rámci žádosti (max. do 90 % způsobilých výdajů projektu). 

Finanční prostředky budou zaslány na bankovní účet žadatele po podpisu úvěrové smlouvy. Splatnost může činit až dva roky, s možností odkladu splátek až o 12 měsíců. Závěrem je potřeba doplnit, že se jedná o úvěr zajištěný blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele). 

Hodnocení kategorie 4.5
Naděje pro podnikatele zasažené koronavirem: Bezúročná půjčka COVID hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 1012 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 18. 3. 2020. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Doporučujeme

Diskuze