Česká vláda jako formu kompenzace vysoké inflace a rychle rostoucích cen schválila jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč. Některé rodiny jej obdrží automaticky, jiné budou muset podat žádost. Jak to bude vypadat?

Kdo získá nárok na jednorázový příspěvek na dítě 5 000 Kč

Podle odhadů by nárok na příspěvek mělo mít zhruba 1,82 milion dětí a náklady na jeho vyplacení by se měly pohybovat okolo 9,1 miliardy korun.

Pomoc pro rodiny s nízkými příjmy

Automatický nárok na příspěvek budou mít pouze rodiče dětí mladších 18 let, jejichž příjem v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého. Děti se přitom nesmí narodit před 2. srpnem 2022 nebo nesmí do 1. srpna 2022 dosáhnout plnoletosti.

Rodičem se pro účely tohoto zákona myslí:

  • osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
  • manžel či registrovaný partner rodiče či osoby, které bylo dítě svěřeno do péče,
  • vdovec či vdova po rodiči nebo osobě, které bylo dítě svěřeno do péče,
  • druh či družka rodiče nebo osoby, jíž bylo dítě svěřeno do péče, pokud s dítětem a rodičem nebo zmíněnou osobou žijí nejméně po dobu 3 měsíců bezprostředně před podáním žádosti o příspěvek.

Příspěvek je určen pouze pro rodiny s dětmi, jež mají trvalý pobyt na území ČR, žijí zde a pracují. Dávky nejsou určené pro občany ČR dlouhodobě žijící v zahraničí.

V případě rozvedených rodičů, dávků obdrží rodič, s nímž dítě žije ve společné domácnosti. Příspěvek neobdrží děti z ústavních zařízení. Jednorázový příspěvek obdrží pouze jeden z rodičů. Pokud žádost podají oba rodiče, za platnou bude považována žádost podaná jako první.

Jak bude posuzována výše příjmu pro vznik nárok na příspěvek

Rozhodný je součet příjmů rodiče či rodičů za minulý rok, který nesmí být vyšší než 1 milion korun. U zaměstnanců bude zohledněn příjem za rok 2021 pro účely sociálního pojištění. To je takzvaný vyměřovací základ pro odvod pojistného za rok 2021, který je u všech druhů zaměstnání zjišťován z evidenčních listů.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bude použit příjem za rok 2021, který je pro účely daně z příjmů evidován finančními úřady. Přesněji jde o dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Tento státní příspěvek nebude podléhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce, a tudíž nesmí být předmětem dohody o srážkách ze mzdy. Nebude předmětem daně z příjmu a nebude částí rozhodného příjmu a neovlivní tedy nárok na jiné sociální dávky.

Parametry příspěvku a jak podat žádost o příspěvek na dítě

Automaticky na bankovní účet přijde příspěvek rodičům dětí, jež budou mít v červenci 2022 nárok na výplatu standardního přídavku na dítě za měsíc červen 2022. Rodiče těchto dětí o příspěvek nemusí žádat.

Rodiče ostatních dětí musí podat žádost prostřednictvím elektronické aplikace nebo vyplnit a odevzdat papírovou žádost na Czech POINTech.

Žádost o příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč musí obsahovat:

  • dítě či děti - jméno a příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, případně číslo dokladu totožnosti, adresa bydliště,
  • rodič či rodiče - jméno a příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, evidenční číslo pojištěnce a číslo dokladu totožnosti, adresa bydliště,
  • žadatel - kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo),
  • způsob výplaty dávky buď na účet nebo poštovní poukázkou

Příspěvek bude vyplácet Úřad práce ČR, přesněji krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Dávka na děti, kterým nárok vznikne za měsíce červen, bude vyplacena do konce srpna 2022. Ostatní ji obdrží do konce měsíce poté, kdy úřad rozhodl o vyplacení příspěvku. Nebude-li žádost schválena, žadatel obdrží písemné vyrozumění.

Hodnocení kategorie 4.5
Kdo získá nárok na jednorázový příspěvek na dítě 5 000 Kč? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 22 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 6. 8. 2022. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze