Už druhým připomínkovým řízením vlády prošel návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Jedna ze změn se týká nároku na dřívější odchod do penze, který by se měl týkat pracujících občanů vykonávajících fyzicky náročné povolání. Za každých 10 let by mohli nastoupit do penze o rok dříve.

Do penze o několik let dříve Kdo bude mít nárok na předčasný odchod do důchodu

V současné době pro pracující občany ČR s datem narození od roku 1965 dále platí odchod do důchodu v 65 letech. Tato hranice se s největší pravděpodobností bude zvyšovat. Hranici důchodového věku totiž ovlivňují demografické prognózy, například průměrná délka života, která roste. Dnešní mladé generace by tak do penze mohly jít dokonce až v 73 letech.

Pozdní odchod do penze může představovat problém

U některých povolání může prodlužovaný odchod do důchodu znamenat značné zdravotní riziko. To se týká především fyzicky náročných povolání. Kvůli vysokým nárokům na fyzické zdraví a celkovou kondici nelze některá povolání vykonávat do běžného důchodového věku. S rostoucím věkem je navíc problematické měnit práci či se rekvalifikovat.

Pro tyto osoby vláda chystá výjimku, která by jim umožnila do penze odejít o několik let dříve. Tím by se předešlo vynucenému odchodu do penze spojeného s krácením starobního důchodu proto, že senior není kvůli vyššímu věku a ze zdravotních důvodů schopen dál vykonávat fyzicky náročnou práci.

Za každých 10 let jeden rok k dobru

Novela zákona navrhuje odchod do důchodu o rok dříve za každých odpracovaných deset let v rizikovém zaměstnání. Za rizikové povolání je přitom považováno každé povolání, které zahrnuje práce třetí a čtvrté kategorie dle platných právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví.

Jedná se například o taková zaměstnání, kde kromě zvýšených nároků na fyzickou kondici, hrozí vážné poškození zdraví, dochází k překračování hygienických limitů a součástí výbavy jsou ochranné pomůcky. Typickými představiteli jsou zedníci, svářeči, dřevorubci, ale i zdravotní sestry se specializací.

Hodnocení kategorie 4.5
Do penze o několik let dříve. Kdo bude mít nárok na předčasný odchod do důchodu? hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 22 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 21. 2. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze