Velká a příjemná změna by měla nastat od příštího roku u jedné ze sociálních dávek, které se týkají rodičů dětí – u rodičovského příspěvku. Jeho výše se má od 1.ledna roku 2020 zásadním způsobem změnit, o konkrétní podobě se ale v poslední době hodně diskutuje, jak mezi politiky, tak i mezi veřejností. O kolik by se tento příspěvek měl zvýšit, koho se má změna týkat a jaká je vůbec základní charakteristika této sociální dávky? Na všechny tyto otázky se vám v našem článku pokusíme stručně a srozumitelně odpovědět.

Zvýšení rodičovského příspěvku od roku 2020

Od příštího roku dojde k výraznému navýšení

Pozitivní zprávou pro rodiče je, že od ledna 2020 má dojít k razantnímu zvýšení tohoto příspěvku z původních 220 000 Kč na rovných 300 000 Kč. Půjde tedy rovnou o 80 000 Kč, což už je velmi slušná částka navíc, která určitě drtivou většinu rodičů potěší. Navýšení by se mimochodem nemělo týkat pouze rodičů s jedním dítětem – u dvojčat a vícerčat má příspěvek také vzrůst, dokonce o 120 000 Kč (ze současných 330 000 Kč až na 450 000 Kč).V tuto chvíli ale ještě není rozhodnuto o tom, jakým způsobem vlastně změna proběhne – podobně jako u zvýšení starobních důchodů, tak i u rodičovského příspěvku se ihned po oznámení změn začalo diskutovat o možné úpravě původního návrhu, aby byl co nejvíce spravedlivý a příliš nezatížil státní rozpočet.

Přesné podmínky zatím ještě nejsou známy

Původní představa našich zákonodárců byla taková, že navýšení ze 220 000 na 300 000 Kč se bude vztahovat výhradně na děti, narozené od 1.ledna 2020. Proti tomu se ale ohradilo velké množství lidí, začaly se sepisovat petice a protestovalo se zejména proti tomu, že pro děti, narozené před zmíněným datem, zůstane příspěvek nadále ve stejně výši. Kuriózní situace by např. nastala u dvou dětí, kdy jedno by se narodilo těsně před půlnocí 31.12.2019 a příspěvek na něj by činil 220 000 Kč, zatímco druhé, které by se narodilo minutu po půlnoci 1.1.2020, by již mělo nárok na 300 000 Kč.

Hlavní otázkou je, koho se nakonec zvýšení bude týkat

Zásadní otázkou tak v tuto chvíli není konkrétní částka – na navýšení o 80 000 Kč se shodly strany napříč politickým spektrem – ale řeší se v podstatě pouze cílová skupina, které se zvýšení dotkne. Ve hře jsou aktuálně tři varianty – ta první počítá s původním návrhem, kdy na zvýšení příspěvku dosáhnou pouze rodiče dětí, narozených až v roce 2020, druhá varianta by pak zvýšení přiznala všem rodičům, jenž k 1.1.2020 rodičovský příspěvek pobírají, další možnost pak kalkuluje se zvýšením pro všechny děti do věku 4 let. Teoreticky může dojít i k tomu, že nebude schválená žádná z těchto variant a příspěvek se nezvýší nikomu – to ale není příliš pravděpodobné. Rozhodnuto by nicméně mělo být nejpozději do konce května, řeší se samozřejmě především dopad na státní rozpočet, jenž bude hodně zatížený např. valorizací důchodů, která bude i příští rok docela vysoká a měla by se pohybovat znovu okolo 900 Kč měsíčně u průměrné penze.

Základní charakteristika rodičovského příspěvku

Závěrem si ještě krátce vysvětlíme, o jaký typ dávky se vlastně jedná. Jde o sociální dávku, čerpanou zpravidla v průběhu mateřské (rodičovské) dovolené a nárok na něj má vždy pouze jeden z rodičů (může to být ale i muž). Zajímavostí je, že si lze zvolit způsob čerpání příspěvku – na výběr jsou tak buď dva, tři nebo čtyři roky. Pro přesný výpočet se používá denní vyměřovací základ, roli hraje také zvolená délka čerpání (tu lze ale v průběhu čerpání měnit). Podrobnější informace o rodičovském příspěvku si můžete přečíst například na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí pod odkazem https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.

Hodnocení kategorie 4.5
Zvýšení rodičovského příspěvku od roku 2020 hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 21 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 29. 4. 2019. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze