Třetina Čechů pociťuje negativní důsledky koronavirové krize na svých příjmech. Česká vláda proto už v dubnu schválila tzv. bankovní moratorium neboli odložení splátek u vybraných úvěrových produktů. V polovině srpna banky evidovaly téměř 400 tisíc žádosti, z nichž odmítly necelých 10 procent.

O odklad splátek kvůli koronaviru požádalo 396 tisíc osob a firem

Bankovní moratorium jako pomoc během koronavirové krize

Bankovní moratorium znamená odklad splátek a vláda jej schválila letos na jaře 1. dubna jako jeden ze způsobů pomoci občanům a firmám v těžké době koronavirové krize. Hlavním smyslem odkladu splátek bylo ulehčit lidem a firmám od vysoké finanční zátěže, pokud jim koronavirus přímo nebo nepřímo způsobil ztrátu na příjmech.

Aby banka zaslanou žádost o odklad splátek schválila, musí žadatel splňovat hned několik podmínek. V první řadě lze moratorium využít jen u vybraných úvěrů. Konkrétně se jedná o spotřebitelské a podnikatelské půjčky a hypotéky. Odklad není možné využít u kontokorentů, revolvingových úvěrů, kreditních karet a u operativního leasingu.

Odklad splátek není určen pro dlužníky nesplácející půjčky

Za další lze o odklad požádat pouze tehdy, pokud žadatelovi příjmy byly postiženy koronavirou krizí. To znamená, že například OSVČ evidoval nižší tržby nebo přišel o klienty (a tím pádem i zisky), zaměstnanci zase mohl snížil plat zaměstnavatel, protože kvůli karanténě nechodil do práce a byl doma. Tuto skutečnost však není žadatel povinen bance nijak dokazovat.

Poslední podmínkou je datum sjednání a čerpání půjčky. Aby bylo možné požádat o odklad, spotřebitelské a podnikatelské úvěry musely být sjednány i čerpány před datem 26. března 2020. Hypotéky musely být sjednané rovněž před tímto datem, čerpány však mohly být před i po. Pokud byl dlužník v prodlení se splácením 30 dní k datu 26. března, nemá právo o odklad splátek žádat.

Banky nevyhověly pouze necelým 10 procentům žádostí

Celkem banky obdržely 396 tisíc žádostí od fyzických osob, živnostníků a podniků, což představuje 12 až 13 procent bankovních klientů splácejících některý z výše uvedených typů úvěrů. Schváleno jich nakonec bylo 358 tisíc, zamítnuto jen 38 tisíc (9,6 %). Dvě třetiny žádostí přitom tvoří spotřebitelské úvěru, jednu čtvrtinu hypotéky a zbytek podnikatelské úvěry a jiné.

Podat žádost o bankovním moratorium, respektive odložit splátky je možné od 1. dubna nejdéle do 31. října 2020. O odklad splátek o 3 nebo 6 měsíců mohou žádat soukromé osoby, drobní živnostníci (OSVČ) a právnické osoby. Původní délka splatnosti je automaticky prodloužena o zvolenou dobu odložení splátek. Za přerušení splácení si banky neúčtují žádné poplatky.

Odklad splátek – pomoc nebo jen odklad nezbytného?

Odborníci odklad splátek doporučují pouze osobám a firmám, kteří by kvůli náhle sníženým příjmům nemohli úvěry řádně splácet. Pokud se bankovní klienti v potížích neocitli, není důvod o odklad žádat. V takové případě se jedná pouze o zbytečnou administrativu pro obě strany a jen odložení nutného.

Je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o přerušení splácení úvěru, nikoliv o odpuštění splátek. Doba splatnosti se u úvěru automaticky prodlouží o stejnou dobu a klient bude muset uhradit vše tak, jak bylo domluveno v konkrétní smlouvě o úvěru.

Hodnocení kategorie 4.5
O odklad splátek kvůli koronaviru požádalo 396 tisíc osob a firem hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 23 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 17. 9. 2020. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Inzerce

Doporučujeme

Diskuze