Drobní živnostníci mají nárok na ošetřovné za měsíce duben a květen, kdy ve školách probíhala zvláštní rotační výuka. V žádosti však musí přesně vyznačit dny, které jejich dítě či děti strávily distanční výukou doma, jinak jej nezískají.

Někteří OSVČ mohou žádat o ošetřovné za duben i květen

Žádost o ošetřovné za uplynulé dva měsíce mohou živnostníci podávat od 31. května až do 30. června 2021. Denní odškodné činí 400 korun. Ošetřovné vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ošetřovné nelze kombinovat s kompenzačním bonusem

OSVČ nemohou kombinovat ošetřovné s kompenzačním bonusem. Ten činí 1 000 korun za každý den a vyplácí jej ministerstvo financí. O bonus mohou žádat drobní podnikatelé, kteří splňují zákonné podmínky za období 1. až 31. května. Podávat žádost lze nejpozději do 2. srpna 2021.

O kompenzační bonus mohou žádat i podnikatelé, kteří kvůli omezené školní výuce nemohli vykonávat podnikatelskou činnost v plném rozsahu. Platí to i pro OSVČ, jejichž zaměstnanci museli pečovat o děti, což ovlivnilo jejich společnost. Kromě ostatních podmínek je nezbytná péče o dítě ve věku do 10 let.

S ohledem na rozdíl mezi ošetřovným a kompenzačním bonusem se vyplatí podat žádost o kompenzační bonus, pokud podnikající splňuje podmínky.

Jak čerpat ošetřovné při rotační výuce

Školy a školky byly plně uzavřeny do 12. dubna 2021. Poté byl nařízen tzv. rotační systém výuky, kdy se žáci od 1. do 5. třídy střídaly ve škole vždy po jednom týdnu.

Výjimkou byly pouze menší školy s počtem maximálně 75 žáků, na které se rotační výuka nevztahovala a děti školu navštěvovaly v normálním režimu. O ošetřovné v tomto období tak mohou žádat pouze rodiče dětí, které se střídaly v denní výuku ve škole a distanční výuce z domova.

Rodiče dětí mohou o ošetřovné žádat za všední dny včetně víkendu následujícím po týdnu, kdy dítě studovalo distančně. Po týdnu denní výuky rodičům ošetřovné za víkend nenáleží.

Výše ošetřovného v době od 6. dubna do 16. května:

 • ošetřovné 8 000 korun - rotační výuka v týdnu od 6. 4., od 19. 4. a od 3. 5., celkem 20 dní),
 • ošetřovné 8 400 korun - rotační výuka v týdnu od 12. 4., 26. 4., a 10. 5., celkem 21 dní.

U malotřídek mají OSVČ - rodiče nárok na ošetřovné pouze za prvních šest šest dní a to od 6. do 11. dubna v celkové výši 2 400 korun, kdy byla výuka ve školách ještě zakázána. Tyto děti totiž po otevření škol 6. dubna už nerotovaly.

Kteří OSVČ mohou žádat o ošetřovné

Ošetřovné je speciální finanční podpora určená pro osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ.

Netýká se však všech drobných živnostníků, ale pouze těch, kteří mají dítě nebo děti, a kvůli uzavření škol nemohli podnikatelskou činnost vykonávat na hlavní činnost. Platí to také pro OSVČ pečující o handicapovanou osobu bez ohledu na věk.

Podmínky pro čerpání ošetřovného pro OSVČ:

 • péče o dítě nebo děti ve věku do 10 let,
 • péče o nezaopatřené děti do 26 let (stupni II) závislé na pomoci jiné osoby,
 • péče o osobu ve stupni I bez ohledu na věk závislou na pomoci jiné osoby, pokud bylo uzavřeno sociální zařízení, v němž jsou umístěny za běžných okolností.

Jak žádosti o ošetřovné vyplnit krok za krokem

 1. Osobní údaje žádajícího OSVČ - jméno a příjmení, IČ, DIČ nebo rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa a mobilní telefon, datová schránka, pokud ji OSVČ používá.
 2. Osobní údaje dítěte - jméno a příjmení, datum narození, ročník ve škole, adresa a název webové stránky školy, školy či sociálního zařízení.
 3. Čestné prohlášení - prohlášen je součástí online žádosti.

Součástí formuláře je ještě čestné prohlášení, ve kterém žadatel potvrzuje, že nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, celní správě, ČSSZ či zdravotní pojišťovně. Jinak OSVČ ztrácí nárok na ošetřovné.

Vyplněnou a podepsanou žádost o ošetřovné lze odeslat třemi způsoby:

 • prostřednictvím datové schránky,
 • poštou,
 • uznávaným elektronickým podpisem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu může od OSVČ dodatečně požadovat následující potvrzení:

 • potvrzení od České správy sociálního zařízení o podnikání jakožto hlavní činnosti,
 • potvrzení o uzavření školy, školky či jiného sociálního zařízení provozovatelem či hygienou kvůli zvýšené hrozbě šíření koronaviru, stačí e-mail či snímek obrazovky,
 • potvrzení OSSZ o příspěvku na péči o nezaopatřené dítě či staršího člena rodiny.
Hodnocení kategorie 4.5
Někteří OSVČ mohou žádat o ošetřovné za duben i květen hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 4 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 8. 7. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze