Používání online srovnávače CoolPůjčky.cz je naprosto bezplatné a není podmíněno žádným online podpisem ani autorizací. Všechny srovnávané úvěrové produkty jsou podrobeny nezávislému testování. Provozovatel portálu není poskytovatelem žádného bankovního ani nebankovního produktu a vystupuje jako nezávislá autorita. Všechny dostupné informace vychází z volně dostupných zdrojů a jsou průběžně aktualizovány.